DovisocoTextAloud DovisocoTextAloud Đọc văn bản tiếng Việt

DovisocoTextAloud
 • Đánh giá: 75
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 141.957

VietVoice VietVoice 4.0 Hỗ trợ đọc văn bản Tiếng Việt

VietVoice
 • Đánh giá: 63
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 82.822

AbiWord Portable AbiWord Portable 2.8 Phần mềm soạn thảo văn bản Portable

AbiWord Portable
 • Đánh giá: 46
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64.454

OpenOffice.org OpenOffice.org 4.0 Trình soạn thảo văn bản mã nguồn mở

OpenOffice.org
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50.842

Kế toán và các văn bản pháp luật liên quan Kế toán và các văn bản pháp luật liên quan

Kế toán và các văn bản pháp luật liên quan
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.916

Corel Home Office 1.0 Corel Home Office 1.0

Corel Home Office 1.0
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.017

Notepad GNU 2.2.8.30 Notepad GNU 2.2.8.30

Notepad GNU 2.2.8.30
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.378

Speak Aloud 2.0 Speak Aloud 2.0

Speak Aloud 2.0
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.332
Có tất cả 100 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google