Phần mềm thống kê cốt thép TIP Phần mềm thống kê cốt thép TIP Thống kê các loại thép tròn, thép hình

Phần mềm thống kê cốt thép TIP
 • Đánh giá: 81
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 150.680

Các hàm thông dụng trong Excel - Ebook Các hàm thông dụng trong Excel - Ebook

Các hàm thông dụng trong Excel - Ebook
 • Phát hành: Trần Quang Hải
 • Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng các hàm Excel để giải một bài toán từ đơn giản đến phức tạp như ma trận, thống kê,... một cách dễ dàng và nhanh chóng...
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 282,9 KB
 • Tìm thêm: các hàm Excel thông dụng
 • Đánh giá: 126
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 143.832

Xác suất thống kê - Ebook Xác suất thống kê - Ebook

Xác suất thống kê - Ebook
 • Đánh giá: 45
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 89.012

Bài tập thống kê trong doanh nghiệp - Ebook Bài tập thống kê trong doanh nghiệp - Ebook

Bài tập thống kê trong doanh nghiệp - Ebook
 • Đánh giá: 52
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48.081

Thống kê II - Phân tích số liệu định lượng - Ebook Thống kê II - Phân tích số liệu định lượng - Ebook

Thống kê II - Phân tích số liệu định lượng - Ebook
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37.006

Nguyên lý thống kê - Ebook Nguyên lý thống kê - Ebook

Nguyên lý thống kê - Ebook
 • Trong cơ chế kinh tế thị trường, các nhà kinh doanh, nhà quản lý, nhà kinh tế có nhiều cơ hội thuận lợi cho công việc nhưng cũng có không ít thử thách.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 1,9 MB
 • Tìm thêm: kinh tế nguyên lý thống kê sai số kế hoạch dự báo
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.720

Arovax AntiSpyware Arovax AntiSpyware 2.1

Arovax AntiSpyware
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.124

Bài giảng Thống kê doanh nghiệp Bài giảng Thống kê doanh nghiệp

Bài giảng Thống kê doanh nghiệp
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.723

Kinh tế lượng - Ebook Kinh tế lượng - Ebook

Kinh tế lượng - Ebook
 • Kinh tế lượng ứng dụng các phương pháp thống kê và toán học để phân tích số liệu kinh tế, với mục đích là đưa ra nội dung thực nghiệm cho các lý thuyết kinh tế và nhằm để xác nhận hoặc bác bỏ nó.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 4,6 MB
 • Tìm thêm: giáo trình học tập bài giảng kinh tế lượng kinh tế
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.431

WinDirStat WinDirStat Công cụ thống kê và dọn dẹp Windows

WinDirStat
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.995
Có tất cả 100 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google