Undelete Plus Undelete Plus Khôi phục lại tập tin đã xóa

Undelete Plus
 • Đánh giá: 122
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 342.266

Norton Ghost Norton Ghost 15.0 Sao lưu và khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp

Norton Ghost
 • Đánh giá: 235
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 108.461

DiskDigger DiskDigger 1.6 Phần mềm khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp

DiskDigger
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 89.608

Recover My Files Recover My Files 5.2 Khôi phục dữ liệu

Recover My Files
 • Đánh giá: 67
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 79.429

Pandora Recovery Pandora Recovery 2.1 Khôi phục tập tin bị xóa vĩnh viễn

Pandora Recovery
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65.860

GetDataBack Simple GetDataBack Simple 1.00 Công cụ khôi phục dữ liệu

GetDataBack Simple
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 58.395

DocRepair DocRepair 3.10 Khôi phục dữ liệu file Word

DocRepair
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.048

Nero BackItUp Nero BackItUp 12.0 Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu

Nero BackItUp
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.399

PC Inspector File Recovery PC Inspector File Recovery Khôi phục dữ liệu

PC Inspector File Recovery
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.176

PC Tools File Recovery 7.5.0.15 PC Tools File Recovery 7.5.0.15 Khôi phục dữ liệu

PC Tools File Recovery 7.5.0.15
 • Phát hành: PC Tools
 • PC Tools File Recovery 7.5 là phần mềm cho phép bạn phục hồi lại các tài liệu quan trọng cũng như các tập tin khác do bạn vô tình xóa mất. Những tập tin này có thể được xóa bằng cách làm sạch thùng rác hay xóa trực tiếp bằng cách nhấn Shift-Del, dòng lệnh
 • Windows
 • Dung lượng: 11 MB
 • Tìm thêm: PC tools File Recover PC tools File Recover phục hồi dữ liệu
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.955
Có tất cả 257 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search