Active Desktop Calendar (32 bit) Active Desktop Calendar (32 bit) 7.96 Lịch ghi chú trên màn hình máy tính

Active Desktop Calendar (32 bit)
 • Đánh giá: 86
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 42.353

Yahoo! Widgets Yahoo! Widgets 4.5 Kho ứng dụng khổng lồ trên Desktop

Yahoo! Widgets
 • Đánh giá: 439
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.401

Simple Sticky Notes Simple Sticky Notes 2.1 Dán giấy nhớ trên màn hình desktop

Simple Sticky Notes
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.651

Stickies Stickies 7.1e Ứng dụng ghi chú lên màn hình

Stickies
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.739

DeskTop NotePad DeskTop NotePad 2.0 Ghi chú lên màn hình nền máy tính

DeskTop NotePad
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.515

PicoStick 0.1 PicoStick 0.1

PicoStick 0.1
 • Phát hành: Picofactory
 • Quá "ghiền" máy tính đến mức bạn đãng trí quên mất cuộc hẹn quan trọng. Đừng lo, bạn hãy dùng thử tiện ích tạo ghi chú trên màn hình desktop - PicoStick.
 • Windows
 • Dung lượng: 6 KB
 • Tìm thêm: PicoStick ghi chú nhắc nhở tiện ích
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.793

NoteZilla NoteZilla 8.0 Ứng dụng tạo ghi chú trên màn hình

NoteZilla
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.509

Canvas for OneNote Canvas for OneNote

Canvas for OneNote
 • Phát hành: Microsoft
 • Trong bộ Office 2007, Microsoft có kèm theo 1 phần mềm chú thích trên desktop tên là OneNote.OneNote là một tiện ích miễn phí và rất hữu ích khi muốn ghi lại các chú thích, ghi nhớ, hay hình vẽ minh họa cho ý tưởng chợt lóe lên.
 • Windows
 • Dung lượng: 4,3 MB
 • Tìm thêm: chỉnh sửa quản lý ghi chú Microsoft sắp xếp Office
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.378

iQ-Notes iQ-Notes 6.0 Ghi chú nhắc nhở công việc

iQ-Notes
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.182

Two Notes Two Notes

Two Notes
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.013
Có tất cả 21 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google