Lecture Recorder

 • Đánh giá: (3 Đánh giá )
 • Phát hành: XemiComputers
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 2,1 MB
 • Lượt xem: 3.538
 • Lượt tải: 2.512
 • Ngày phát hành: 11/12/2008
 • Ngày cập nhật: 27/09/2010
 • Yêu cầu: Windows 98/2000/XP/Vista

Giới thiệu

Lecture Recorder là công cụ ghi chép và thu âm bài giảng cho phép vừa ghi âm, vừa gõ thành văn bản những nội dung quan trọng.

Ưu điểm: Công cụ này cho phép vừa ghi âm, vừa gõ thành văn bản những nội dung quan trọng. Cách này đặc biệt hữu ích khi giáo viên tạo bài giảng. Có thể nghe lại, đối chiếu để hoàn chỉnh phần văn bản, và việc sử dụng văn bản dưới dạng file thì linh động vô cùng.

Điểm đặc biệt là chương trình thu âm rất nhạy, dễ dàng chỉnh sửa và xuất âm thanh sang dạng WAV để có thể biên tập bằng các chương trình khác. Bên cạnh đó trong chương trình còn có một sổ ghi chép giúp giáo viên có thể ghi khái quát những ý chính của bài giảng.

Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software

Mimosa Scheduling Software
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.430

Adobe Authorware 7 Adobe Authorware 7 Xây dựng giáo trình E-learning đa phương tiện

Adobe Authorware 7
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.161

Solar System 3D Simulator Solar System 3D Simulator 3 Mô phỏng hệ Mặt trời

Solar System 3D Simulator
 • Đánh giá: 445
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 68.876

eBooksWriter Lite eBooksWriter Lite

eBooksWriter Lite
 • Phát hành: Visual Vision
 • eBooksWriter Lite là một trình ứng dụng về ebook , cho phép người sử dụng tạo hoặc soạn thảo ebook một cách dễ dàng.
 • Windows
 • Dung lượng: 2,5 MB
 • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista
 • Tìm thêm: eBooksWriter Lite
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.460

TestMixer TestMixer 2.0 Phần mềm trộn đề thi miễn phí

TestMixer
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.628

Novoasoft Science Word 6.0 Novoasoft Science Word 6.0

Novoasoft Science Word 6.0
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.418

GMDH Shell GMDH Shell

GMDH Shell
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 858

Presentation Assistant Presentation Assistant

Presentation Assistant
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.565

Wondershare QuizCreator Wondershare QuizCreator 4.5 Phần mềm tạo đề thi trắc nghiệm

Wondershare QuizCreator
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.716

Cabasoft QuizMaker Cabasoft QuizMaker 2.0 Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm

Cabasoft QuizMaker
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.165
Xem thêm Hỗ trợ Giáo án