Vole Edutainment Vole Edutainment 3.16 Thu thập và sử dụng tài liệu để học tập

Vole Edutainment
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 249

Lingoes Lingoes 2.9 Bộ từ điển miễn phí đa ngôn ngữ

Lingoes
 • Đánh giá: 153
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 160.623

Camtasia Studio Camtasia Studio 8.4 Chỉnh sửa video và ghi hoạt động màn hình

Camtasia Studio
 • Đánh giá: 81
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 76.555

EasyWords EasyWords 1.8 Học từ vựng tiếng Anh

EasyWords
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.726

MathType MathType 6.9 Phần mềm tạo ký hiệu toán học

MathType
 • Đánh giá: 154
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 393.530

WordWeb WordWeb 7.03 Tra cứu từ điển tiếng Anh

WordWeb
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.495

Global Mapper Global Mapper 15.2 Chỉnh sửa bản đồ

Global Mapper
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.912

Anki Anki 2.0 Phần mềm hỗ trợ học tiếng Nhật

Anki
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.940

QTranslate QTranslate 5.3 Phần mềm dịch thuật miễn phí

QTranslate
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.727

Tux Paint Tux Paint 0.9 Công cụ vẽ cho trẻ

Tux Paint
 • Đánh giá: 87
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.156
Có tất cả 235 phần mềm.