WordWeb WordWeb 7.03 Tra cứu từ điển tiếng Anh

WordWeb
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.173

Global Mapper Global Mapper 15.2 Chỉnh sửa bản đồ

Global Mapper
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.818

Anki Anki 2.0 Phần mềm hỗ trợ học tiếng Nhật

Anki
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.879

QTranslate QTranslate 5.3 Phần mềm dịch thuật miễn phí

QTranslate
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.640

Tux Paint Tux Paint 0.9 Công cụ vẽ cho trẻ

Tux Paint
 • Đánh giá: 87
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.065

WordBanker WordBanker 6.4 Kiểm tra trình độ tiếng Anh

WordBanker
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.580

TinySpell Portable TinySpell Portable 1.9 Phần mềm kiểm tra chính tả miễn phí

TinySpell Portable
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.603

TinySpell TinySpell 1.9 Phần mềm kiểm tra chính tả miễn phí

TinySpell
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.381

Stamina Typing Tutor Stamina Typing Tutor 2.5 Tập đánh máy tính

Stamina Typing Tutor
 • Đánh giá: 51
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 91.289

Solar System 3D Simulator Solar System 3D Simulator 3 Mô phỏng hệ Mặt trời

Solar System 3D Simulator
 • Đánh giá: 452
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70.183
Có tất cả 237 phần mềm.