Camtasia Studio Camtasia Studio 8.4 Chỉnh sửa video và ghi hoạt động màn hình

Camtasia Studio
 • Đánh giá: 82
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 79.645

Solar System 3D Simulator Solar System 3D Simulator 3.0 Mô phỏng hệ Mặt trời

Solar System 3D Simulator
 • Đánh giá: 520
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 90.900

KeyBlaze Free Typing Tutor KeyBlaze Free Typing Tutor 2.12 Phần mềm dạy gõ 10 ngón miễn phí

KeyBlaze Free Typing Tutor
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 897

Human Japanese Human Japanese Phần mềm học tiếng Nhật hiệu quả

Human Japanese
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 499

Edraw Mind Map Edraw Mind Map 7.8 Lập sơ đồ tư duy

Edraw Mind Map
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.039

Vole Edutainment Vole Edutainment 3.16 Thu thập và sử dụng tài liệu để học tập

Vole Edutainment
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 375

Lingoes Lingoes 2.9 Bộ từ điển miễn phí đa ngôn ngữ

Lingoes
 • Đánh giá: 159
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 169.476

EasyWords EasyWords 1.8 Học từ vựng tiếng Anh

EasyWords
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.131

MathType MathType 6.9 Phần mềm tạo ký hiệu toán học

MathType
 • Đánh giá: 168
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 413.489

WordWeb WordWeb 7.03 Tra cứu từ điển tiếng Anh

WordWeb
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.743
Có tất cả 238 phần mềm.