WordWeb WordWeb 7.03 Tra cứu từ điển tiếng Anh

WordWeb
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.233

Global Mapper Global Mapper 15.2 Chỉnh sửa bản đồ

Global Mapper
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.831

Anki Anki 2.0 Phần mềm hỗ trợ học tiếng Nhật

Anki
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.020

QTranslate QTranslate 5.3 Phần mềm dịch thuật miễn phí

QTranslate
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.771

Tux Paint Tux Paint 0.9 Công cụ vẽ cho trẻ

Tux Paint
 • Đánh giá: 87
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.174

WordBanker WordBanker 6.4 Kiểm tra trình độ tiếng Anh

WordBanker
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.604

TinySpell Portable TinySpell Portable 1.9 Phần mềm kiểm tra chính tả miễn phí

TinySpell Portable
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.619

TinySpell TinySpell 1.9 Phần mềm kiểm tra chính tả miễn phí

TinySpell
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.514

Stamina Typing Tutor Stamina Typing Tutor 2.5 Tập đánh máy tính

Stamina Typing Tutor
 • Đánh giá: 51
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 91.535

Solar System 3D Simulator Solar System 3D Simulator 3 Mô phỏng hệ Mặt trời

Solar System 3D Simulator
 • Đánh giá: 456
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70.272
Có tất cả 237 phần mềm.