ExamJet Quiz Maker ExamJet Quiz Maker 3.2 Tạo đề thi và đề kiểm tra

ExamJet Quiz Maker
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

QTranslate QTranslate 5.3 Phần mềm dịch thuật miễn phí

QTranslate
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.380

Ginger Ginger 3.4 Phần mềm hỗ trợ học tiếng Anh

Ginger
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 601

tinySpell tinySpell 1.9 Phần mềm kiểm tra chính tả miễn phí

tinySpell
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.433

Balabolka Balabolka 2.9 Nâng cao kỹ năng nghe/đọc tiếng Anh

Balabolka
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.356

Camtasia Studio Camtasia Studio 8.3 Chỉnh sửa video và ghi hoạt động màn hình

Camtasia Studio
 • Đánh giá: 77
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 71.516

Em học tốt toán lớp 2 - Học kỳ 1 Em học tốt toán lớp 2 - Học kỳ 1 Phần mềm giúp bé học tốt toán lớp 2

Em học tốt toán lớp 2 - Học kỳ 1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 210

Bé yêu học chữ cái Bé yêu học chữ cái Phần mềm học chữ cái cho bé

Bé yêu học chữ cái
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 523

Vole Edutainment Vole Edutainment 3.11 Thu thập và sử dụng tài liệu để học tập

Vole Edutainment
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 122

Assignment Master Assignment Master 1.0 Tự động viết bài luận

Assignment Master
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 75
Có tất cả 237 phần mềm.