Lingoes Lingoes 2.9 Bộ từ điển miễn phí đa ngôn ngữ

Lingoes
 • Đánh giá: 149
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 157.921

Camtasia Studio Camtasia Studio 8.4 Chỉnh sửa video và ghi hoạt động màn hình

Camtasia Studio
 • Đánh giá: 81
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 75.625

EasyWords EasyWords 1.8 Học từ vựng tiếng Anh

EasyWords
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.574

MathType MathType 6.9 Phần mềm tạo ký hiệu toán học

MathType
 • Đánh giá: 153
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 389.228

WordWeb WordWeb 7.03 Tra cứu từ điển tiếng Anh

WordWeb
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.406

Global Mapper Global Mapper 15.2 Chỉnh sửa bản đồ

Global Mapper
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.886

Anki Anki 2.0 Phần mềm hỗ trợ học tiếng Nhật

Anki
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.546

QTranslate QTranslate 5.3 Phần mềm dịch thuật miễn phí

QTranslate
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.273

Tux Paint Tux Paint 0.9 Công cụ vẽ cho trẻ

Tux Paint
 • Đánh giá: 87
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.778

WordBanker WordBanker 6.4 Kiểm tra trình độ tiếng Anh

WordBanker
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.676
Có tất cả 235 phần mềm.