Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

 • Xếp hạng: (3 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 32 KB
 • Ngày Update: 28/01/2013
 • Lượt Download: 4.082

Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính: Về việc ban hành hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước. Xem thêm các thông tin về phần mềm Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC tại đây

Thông tư liên tịch 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT Thông tư liên tịch 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ

Thông tư liên tịch 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 736

Quyết định 3887/2012/QĐ-BTP Quyết định 3887/2012/QĐ-BTP Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân

Quyết định 3887/2012/QĐ-BTP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 103

Thông tư quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài Thông tư quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài

Thông tư quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 239

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND Ban hành đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Công điện 7300/CĐ-TCHQ Công điện 7300/CĐ-TCHQ Quyết tâm thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

Công điện 7300/CĐ-TCHQ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

Thông tư số 70/2010/TT-BTC Thông tư số 70/2010/TT-BTC Quy định chế độ chi tiêu tổ chức các hoạt động của năm Quốc hội Việt Nam làm Chủ tịch AIPA 31

Thông tư số 70/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Công văn 9590/BKHĐT-TH Công văn 9590/BKHĐT-TH Về việc báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản và danh mục các dự án phải đình hoãn

Công văn 9590/BKHĐT-TH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 95

Công văn 10843/BTC-QLCS Công văn 10843/BTC-QLCS Về việc thực hiện chế độ tài chính trong hoạt động bán đấu giá tài sản Nhà nước, quyền sử dụng đất

Công văn 10843/BTC-QLCS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18