Ninite

 • Đánh giá: (29 Đánh giá )
 • Phát hành: Ninite
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 13.227
 • Lượt tải: 11.868
 • Ngày phát hành: 03/11/2009
 • Ngày cập nhật: 03/11/2009
 • Yêu cầu: Windows

Giới thiệu

Bạn đang dùng Vista hoặc XP, muốn nâng cấp lên Windows 7 đồng nghĩa với việc bạn phải lần lượt cài lại toàn bộ các phần mềm có sẵn, điều đó rất mất thời gian và công sức. Ninite sinh ra để giúp bạn trong vấn đề này.

TripAdvisor TripAdvisor Tạo bản đồ du lịch trên Facebook

TripAdvisor
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 229

Yellowpipe - Chuyển đổi đơn vị trực tuyến miễn phí Yellowpipe - Chuyển đổi đơn vị trực tuyến miễn phí

Yellowpipe - Chuyển đổi đơn vị trực tuyến miễn phí
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 2.307

Getyouram.com Getyouram.com

Getyouram.com
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 399

Pen.io Pen.io

Pen.io
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 396

AlternativeTo.net AlternativeTo.net

AlternativeTo.net
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 353

Weebly Weebly Tạo trang web, blog, cửa hàng trực tuyến

Weebly
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 464

Dmon.com Dmon.com

Dmon.com
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 13.680

iCloud iCloud Quản lý các thiết bị iOS từ xa

iCloud
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.451

GrabInbox GrabInbox Đăng bài viết lên nhiều mạng xã hội cùng lúc

GrabInbox
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 816

Mailexpire Mailexpire

Mailexpire
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 423
Xem thêm Khác