GoldWave GoldWave 5.70 Trình chỉnh sửa âm thanh chuyên nghiệp

GoldWave
 • Đánh giá: 629
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 375.207

Adobe Audition for Mac Adobe Audition for Mac CS6 Công cụ chỉnh sửa audio chuyên nghiệp miễn phí

Adobe Audition for Mac
 • Đánh giá: 44
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.070

Audio Editor Gold Audio Editor Gold 8.11 Phần mềm chỉnh sửa âm thanh

Audio Editor Gold
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.336

Reaper Reaper 4.7 Công cụ chỉnh sửa audio nhiều chức năng

Reaper
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.810

Audio Record Wizard Audio Record Wizard 6.99 Chương trình thu âm thanh và giọng nói

Audio Record Wizard
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.376

Audials Tunebite Audials Tunebite 11.0 Phần mềm ghi media

Audials Tunebite
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.552

EOP Audio Recorder EOP Audio Recorder 1.0 Phần mềm thu âm trên máy tính miễn phí

EOP Audio Recorder
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.721

Replay AV Replay AV 8.83 Thu video và audio đang phát trực tuyến

Replay AV
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.255

Podcast Station 2.1.02 Podcast Station 2.1.02

Podcast Station 2.1.02
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.106

Audio Mid Recorder Audio Mid Recorder 3.65 Trình thu âm mạnh mẽ

Audio Mid Recorder
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.848
Có tất cả 55 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search