ScreenScan ScreenScan Phần mềm chụp ảnh màn hình

ScreenScan
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.270

VueScan Pro 8.6.47 Multilanguage VueScan Pro 8.6.47 Multilanguage

VueScan Pro 8.6.47 Multilanguage
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.755

VueScan VueScan 9.4 Phần mềm scan ảnh chất lượng cao

VueScan
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.760

VueScan for Mac VueScan for Mac

VueScan for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.734

Genius Scan for iOS Genius Scan for iOS 3.4 Scan tài liệu bằng iPhone/iPad

 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.635

Evernote for iOS Evernote for iOS 7.4 Quản lý ghi chú cá nhân cho iPhone/iPad

Evernote for iOS
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.921

Advanced Scan to PDF Free Advanced Scan to PDF Free 3.9 Chuyển đổi tài liệu giấy sang PDF

Advanced Scan to PDF Free
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.068

VueScan Pro 8.6.47 Multilanguage for Linux (built with Unbutu) VueScan Pro 8.6.47 Multilanguage for Linux (built with Unbutu)

VueScan Pro 8.6.47 Multilanguage for Linux (built with Unbutu)
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 919

Scan Pages for iOS Scan Pages for iOS Chuyển ảnh sang file PDF trên iPhone

Scan Pages for iOS
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 824

VueScan Pro 8.6.47 Multilanguage for Mac VueScan Pro 8.6.47 Multilanguage for Mac

VueScan Pro 8.6.47 Multilanguage for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 716
Có tất cả 21 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search