Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tử dạy học Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tử dạy học Soạn giáo án điện tử với PowerPoint

Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tử dạy học
  • Đánh giá: 131
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 209.187

Hướng dẫn làm bài giảng điện tử Hướng dẫn làm bài giảng điện tử Cách tạo bài giảng điện tử chi tiết

Hướng dẫn làm bài giảng điện tử
  • Đánh giá: 100
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 149.542
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search