Lock Folder XP Lock Folder XP 3.9 Khóa folder, file chỉ với 1 click chuột

Lock Folder XP
 • Đánh giá: 77
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 145.454

Ogni Free Folder Locker & Hider Ogni Free Folder Locker & Hider

Ogni Free Folder Locker & Hider
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 109.620

Folder Lock Folder Lock 7.2 Khóa, mã hóa tập tin và thư mục

Folder Lock
 • Đánh giá: 60
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 87.936

FolderDefence Free FolderDefence Free 1.0 Bảo vệ tài liệu cá nhân

FolderDefence Free
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52.530

Folder Lock 5.9.5 Folder Lock 5.9.5

Folder Lock 5.9.5
 • Phát hành: New Softwares
 • Trong môi trường dùng chung máy tính với nhiều người, việc đảm bảo bí mật cho những dữ liệu nhạy cảm của bạn là rất quan trọng vì nếu chẳng may lọt vào cặp mắt nhòm ngó của người khác, công việc của bạn có thể bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu...
 • Windows
 • Dung lượng: 2,2 MB
 • Tìm thêm: Folder Locker khóa thư mục bảo vệ thư mục
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 43.143

Folder Locker Folder Locker Bảo vệ thư mục và file cá nhân

Folder Locker
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36.490

Advanced File Lock 7 Advanced File Lock 7

Advanced File Lock 7
 • Phát hành: Blue Lakes Technology
 • Advanced File Lock- khóa hoặc làm ẩn file hoặc thư mục đặt password với một cú click chuột. Khi file hay folder bị khóa hoặc ẩn, các file này không thể bị đọc hoặc sử dụng bởi bất cứ người nào trừ khi nó được người sử dụng mở lại.
 • Windows
 • Dung lượng: 1,7 MB
 • Tìm thêm: khóa file folder lock password ẩn file
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.526

dirLock 1.4 dirLock 1.4

dirLock 1.4
 • Phát hành: Emon
 • Một máy tính có thể cho nhiều người sử dụng, để an toàn cho những thư mục chứa dữ liệu mà bạn muốn không cho người khác xem, bạn nên có một phần mềm để bảo mật. Đó là phần mềm dirLock sẽ giúp bạn thực hiện công việc này.
 • Windows
 • Dung lượng: 120 KB
 • Tìm thêm: bảo mật bảo vệ file folder dữ liệu máy tính password lock
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.745

Sofonica Folder Lock 1.0 Sofonica Folder Lock 1.0

Sofonica Folder Lock 1.0
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.948

FolderMage Pro 1.0.0.21 FolderMage Pro 1.0.0.21

FolderMage Pro 1.0.0.21
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.762
Có tất cả 22 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search