Lock Folder XP Lock Folder XP 3.9 Khóa folder, file chỉ với 1 click chuột

Lock Folder XP
 • Đánh giá: 77
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 145.702

Ogni Free Folder Locker & Hider Ogni Free Folder Locker & Hider

Ogni Free Folder Locker & Hider
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 109.849

Folder Lock Folder Lock 7.3 Khóa, mã hóa tập tin và thư mục

Folder Lock
 • Đánh giá: 61
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 88.239

FolderDefence Free FolderDefence Free 1.0 Bảo vệ tài liệu cá nhân

FolderDefence Free
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52.663

Folder Lock Folder Lock 7.3 Bảo vệ tập tin và thư mục

Folder Lock
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 43.154

Folder Locker Folder Locker Bảo vệ thư mục và file cá nhân

Folder Locker
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36.638

Advanced File Lock 7 Advanced File Lock 7

Advanced File Lock 7
 • Phát hành: Blue Lakes Technology
 • Advanced File Lock- khóa hoặc làm ẩn file hoặc thư mục đặt password với một cú click chuột. Khi file hay folder bị khóa hoặc ẩn, các file này không thể bị đọc hoặc sử dụng bởi bất cứ người nào trừ khi nó được người sử dụng mở lại.
 • Windows
 • Dung lượng: 1,7 MB
 • Tìm thêm: khóa file folder lock password ẩn file
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.542

dirLock 1.4 dirLock 1.4

dirLock 1.4
 • Phát hành: Emon
 • Một máy tính có thể cho nhiều người sử dụng, để an toàn cho những thư mục chứa dữ liệu mà bạn muốn không cho người khác xem, bạn nên có một phần mềm để bảo mật. Đó là phần mềm dirLock sẽ giúp bạn thực hiện công việc này.
 • Windows
 • Dung lượng: 120 KB
 • Tìm thêm: bảo mật bảo vệ file folder dữ liệu máy tính password lock
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.756

Sofonica Folder Lock 1.0 Sofonica Folder Lock 1.0

Sofonica Folder Lock 1.0
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.954

FolderMage Pro 1.0.0.21 FolderMage Pro 1.0.0.21

FolderMage Pro 1.0.0.21
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.776
Có tất cả 22 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search