SEOquake for Chrome SEOquake for Chrome 1.0 Một add-on SEO hữu ích cho Chrome

SEOquake for Chrome
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.875

YouSearch 1.5 YouSearch 1.5 Hỗ trợ tìm kiếm video từ Youtube

YouSearch 1.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.674

+Photo Zoom +Photo Zoom Tiện ích phóng to hình ảnh

+Photo Zoom
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.619

AdThwart Legacy AdThwart Legacy 1.0 Add on chặn quảng cáo cho Google Chrome

AdThwart Legacy
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.467

Xmarks for Chrome Xmarks for Chrome Đồng bộ bookmark trên mọi máy tính

Xmarks for Chrome
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.272

Chrome Speak Chrome Speak Đọc đoạn văn bản bằng giọng nói

Chrome Speak
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 971

Disconnect for Chrome Disconnect for Chrome Kiểm soát chia sẻ dữ liệu

Disconnect for Chrome
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 810

Hola Hola 1.2 Add-on truy cập vào website bị chặn cho Chrome, Firefox

Hola
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 721

BitTorrent Surf BitTorrent Surf 0.5 Tìm kiếm và download Torrent trong Chrome

BitTorrent Surf
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 634
Có tất cả 14 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search