Nghị định 102/2014/NĐ-CP Nghị định 102/2014/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định 102/2014/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 809

Luật đất đai số 45/2013/QH13 Luật đất đai số 45/2013/QH13 Luật xác định rõ và quy định cụ thể những trường hợp mà Nhà nước phải thu hồi đất

Luật đất đai số 45/2013/QH13
 • Đánh giá: 45
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.373

Nghị định 45/2014/NĐ-CP Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất

Nghị định 45/2014/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai Biểu mẫu hành chính

Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.328
Có tất cả 18 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search