Bingle – Kết hợp Bing và Google trên một trang tìm kiếm Bingle – Kết hợp Bing và Google trên một trang tìm kiếm

Bingle – Kết hợp Bing và Google trên một trang tìm kiếm
  • Phát hành: Bingle
  • Bing đang được xem là đối thủ đáng gờm mà gã khổng lồ tìm kiếm Google đang phải dè chừng. Tuy nhiên, khi muốn tìm một kết quả nào đó thì bạn lại khó chịu khi muốn tìm một lúc cả 2 công cụ tìm kiếm này vì phải mở một lúc 2 trang web riêng biệt.
  • Web
  • Tìm thêm: Bingle Kết hợp Bing Google trên một trang tìm kiếm tìm kiếm
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Truy cập
  • Lượt tải: 998
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search