DovisocoTextAloud DovisocoTextAloud Đọc văn bản tiếng Việt

DovisocoTextAloud
 • Đánh giá: 150
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 141.959

CoolSpeech CoolSpeech 5.0 Phần mềm đọc tiếng Anh miễn phí

CoolSpeech
 • Đánh giá: 80
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63.959

Speaking Notepad 3.4 Speaking Notepad 3.4

Speaking Notepad 3.4
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.681

Balabolka Balabolka 2.9 Nâng cao kỹ năng nghe/đọc tiếng Anh

Balabolka
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.150

Free NaturalReader Free NaturalReader 12.0 Đọc văn bản tiếng Anh bằng giọng nói

Free NaturalReader
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.966

Balabolka Portable Balabolka Portable

Balabolka Portable
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.372

Talking Alphabet Talking Alphabet 3.5 Dạy trẻ chữ cái tiếng Anh

Talking Alphabet
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.469

Đọc báo song ngữ for Android Đọc báo song ngữ for Android 1.1 Ứng dụng đọc báo song ngữ miễn phí

Đọc báo song ngữ for Android
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.361

Stop Reading! Stop Reading! 0.5 Đọc văn bản tiếng Anh thành tiếng

Stop Reading!
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 528
Có tất cả 20 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search