Mobipocket Reader Desktop Mobipocket Reader Desktop 6.2 Build 608 Đọc ebook trên máy tính

Mobipocket Reader Desktop
 • Đánh giá: 335
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.057.309

Keybr.com Keybr.com Luyện đánh máy tính Online

Keybr.com
 • Đánh giá: 523
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 720.818

TypingWeb TypingWeb

TypingWeb
 • Phát hành: FTW Innovations
 • Gõ bàn phím 10 ngón là điều không phải ai cũng làm được và ngày nay cũng ít người đang học và luyện gõ 10 ngón. Bạn có thể tham gia khóa học trực tuyến Typingweb.com để học theo kiểu ABC sau đó nâng cao dần kèm theo những bài luyện tập.
 • Web
 • Tìm thêm: tập đánh máy trực tuyến luyện gõ 10 ngón TypingWeb
 • Đánh giá: 73
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 169.847

Typing Reflex Typing Reflex 3.11 Luyện đánh máy 10 ngón

Typing Reflex
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 103.034

Typer Shark Deluxe Typer Shark Deluxe 1.02

Typer Shark Deluxe
 • Đánh giá: 143
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 94.079

Stamina Typing Tutor Stamina Typing Tutor 2.5 Tập đánh máy tính

Stamina Typing Tutor
 • Đánh giá: 49
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 90.230

KP Typing Tutor KP Typing Tutor 7.3 Tập đánh máy tính

KP Typing Tutor
 • Đánh giá: 44
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 75.975

Portable RapidTyping Portable RapidTyping 4.6 Luyện đánh máy

Portable RapidTyping
 • Đánh giá: 96
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56.442

Ten Thumbs Typing Tutor4.7 Ten Thumbs Typing Tutor4.7 4.7

Ten Thumbs Typing Tutor4.7
 • Đánh giá: 51
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 50.453

Phần mềm đánh máy Tiếng Việt Phần mềm đánh máy Tiếng Việt

Phần mềm đánh máy Tiếng Việt
 • Đánh giá: 43
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49.316
Có tất cả 100 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google