Photoshop 3D Guide for iPad 1.01 Sách hướng dẫn sử dụng 3D trong Photoshop

 • Đánh giá: (13 Đánh giá )
 • Phát hành: Adobe Systems
 • Version: 1.01
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 96,5 MB
 • Lượt xem: 3.270
 • Lượt tải: 8.686
 • Ngày phát hành: 20/06/2012
 • Ngày cập nhật: 30/12/2013
 • Yêu cầu: iOS 3.2 or later

Giới thiệu

Photoshop 3D Guide là ứng dụng tương tác và hữu ích, hỗ trợ diễn giải các khái niệm 3D cơ bản trong các slideshow tương tác, hoạt họa và hiệu ứng 3D.

Ứng dụng bao gồm 15 bài hướng dẫn độc đáo, giúp người dùng Photoshop hiểu cách tạo tất cả các phần tương tác trong Photoshop CS5 Extended.

Nội dung:

 • Khái niệm 3D cơ bản cần biết trước khi thao tác với 3D trong Photoshop (trừ chương I của sách)
 • 15 bài hướng dẫn hoàn toàn mới và độc đáo 

Minh Lộc

App Free for iOS App Free for iOS 2.11 Ứng dụng miễn phí cho iPhone/iPad

App Free for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 172

English Vietnamse Dictionary HD Free for iPad English Vietnamse Dictionary HD Free for iPad 2.0 Tra từ điển miễn phí

English Vietnamse Dictionary HD Free for iPad
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 615

PDF Review Free for iOS PDF Review Free for iOS Công cụ chú giải file PDF cho iPhone

PDF Review Free for iOS
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 220

Blogger for iPhone Blogger for iPhone

Blogger for iPhone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 338

Ăn uống Free for iOS Ăn uống Free for iOS 1.1 Tìm kiếm địa điểm ăn uống

Ăn uống Free for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 128

iHomework for iOS iHomework for iOS Phần mềm quản lý học tập cho iOS

iHomework for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 239

Google Authenticator for iPhone Google Authenticator for iPhone

Google Authenticator for iPhone
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 465

Nocs for iOS Nocs for iOS 1.9 Phần mềm duyệt tài liệu cho iPhone/iPad

Nocs for iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12
Xem thêm Ứng dụng khác