Realtek High-Definition Audio Driver R2.73

 • Đánh giá: (218 Đánh giá )
 • Phát hành: Realtek
 • Version: R2.73
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 95,6 MB
 • Lượt xem: 556.692
 • Lượt tải: 364.837
 • Ngày phát hành: 11/11/2013
 • Ngày cập nhật: 23/01/2014
 • Yêu cầu: Windows Vista/7/8

Giới thiệu

Realtek HD Audio Driver hỗ trở cho tất cả Realtek HD Audio Codec trong hệ điều hành Window 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1 cả phiên bản 32 bit và 64 bit

Realtek AC97 Audio Codec Driver Realtek AC97 Audio Codec Driver Driver card âm thanh

Realtek AC97 Audio Codec Driver
 • Đánh giá: 797
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 752.062

Creative Sound Blaster Audigy LS/SE/Value/Live! 24-bit Driver 1.04.0077 WHQL Creative Sound Blaster Audigy LS/SE/Value/Live! 24-bit Driver 1.04.0077 WHQL

Creative Sound Blaster Audigy LS/SE/Value/Live! 24-bit Driver 1.04.0077 WHQL
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.560

Asus M3A Realtek ALC883 Audio Driver 5.10.0.5464 WHQL Asus M3A Realtek ALC883 Audio Driver 5.10.0.5464 WHQL Driver card âm thanh

Asus M3A Realtek ALC883 Audio Driver 5.10.0.5464 WHQL
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 94.153

Realtek High Definition Audio Realtek High Definition Audio 2.72 Driver hỗ trợ âm thanh

Realtek High Definition Audio
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 89.251

Realtek AC97 Audio Codecs Drivers Realtek AC97 Audio Codecs Drivers 6305 Drive card âm thanh

Realtek AC97 Audio Codecs Drivers
 • Đánh giá: 86
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 328.340

Realtek AC97 Audio Codecs Drivers for Vista Realtek AC97 Audio Codecs Drivers for Vista 6305 Card âm thanh Realtek AC97 Audio Codecs

Realtek AC97 Audio Codecs Drivers for Vista
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.799

Gigabyte GA-EP45-UD3P (rev. 1.6) Realtek Audio Driver R2.41 Gigabyte GA-EP45-UD3P (rev. 1.6) Realtek Audio Driver R2.41

Gigabyte GA-EP45-UD3P (rev. 1.6) Realtek Audio Driver R2.41
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.693

Creative Sound Blaster Audigy Audio Driver 2.12.0002 Creative Sound Blaster Audigy Audio Driver 2.12.0002

Creative Sound Blaster Audigy Audio Driver 2.12.0002
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49.499

Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS Notebook Beta Driver Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS Notebook Beta Driver

Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS Notebook Beta Driver
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.805
Xem thêm Card âm thanh