Mẫu phiếu hẹn trả kết quả

Giới thiệu

 PHÒNG ...........
TỈNH (THÀNH PHỐ)...............

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

 PHIẾU HẸN

Ngày ....... tháng ........ năm ......... (....... giờ), Phòng Công chứng đã nhận hồ sơ yêu cầu công chứng do ông/bà:......... nộp.

Địa chỉ liên hệ:…………..........….......……………………………......

Số điện thoại: …………..……………..................................................

Về việc:…………………...............……………………………...........

Xin hẹn ông/bà và các bên liên quan (nếu có) có mặt tại Phòng Công chứng số......… tỉnh/thành phố …...... vào hồi .......... giờ, ngày .......... tháng ........... năm ............., để nhận kết quả công chứng.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tờ trình Tờ trình

Tờ trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 221

Mẫu thư mời họp Mẫu thư mời họp

Mẫu thư mời họp
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.953

Đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè Đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè

Đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 74

Thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động Thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động

Thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 75

Tờ khai chỉ dẫn địa lý Tờ khai chỉ dẫn địa lý Biểu mẫu về sở hữu trí tuệ

Tờ khai chỉ dẫn địa lý
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

Mẫu đơn trình báo mất tài sản Mẫu đơn trình báo mất tài sản

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.911
Xem thêm Thủ tục hành chính