Mẫu hợp đồng nhập khẩu mua bán thiết bị điện lạnh

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 41 KB
 • Lượt tải: 709
 • Ngày xuất bản: 18/12/2012
 • Ngày cập nhật: 18/12/2012

Giới thiệu

 HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH

Số:...............................

Ngày:..........................

Giữa các bên: ……………………………………………

Tel: ………………………...Fax: ………………………………………...

Telex: …………………………………………………………………………

Đại diện bởi ông: Tổng Giám Đốc

Sau đây được gọi là Bên mua.

Và: …………………………………………………………………………..

Sau đây được gọi là Bên bán.

Hai bên đã nhất trí như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên mua đồng ý mua và Bên bán đồng ý bán những trang thiết bị và phụ tùng dưới đây với giá cả ghi trong Điều này với những điều kiện quy định trong Điều 2 hay những quy định khác ở những điều khoản khác của hợp đồng này.

SỐ TT MÔ TẢ CHI TIẾT SỐ LƯỢNG GIÁ USD/CIF

HCMC

(Tất cả những quy cách phẩm chất và mô tả chi tiết được ghi trong phụ lục số 1 đính kèm theo đây như là một phần thiết yếu của hợp đồng này).

- Điều kiện giao hàng CIF Tp. Hồ Chí Minh (giá hàng + bảo hiểm + chi phí vận chuyển) được diễn giải như trong Incoterms ấn bản 1990.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN BÁN

Bên bán được xem như có am hiểu tường tận và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thiết bị điện lạnh, cam kết cung cấp.

2.1/ Tất cả trang thiết bị và phụ tùng mới hoàn toàn như được mô tả trong phụ lục số 1 của hợp đồng này.

2.2/ Tất cả những tài liệu cần thiết như: sơ đồ bản vẽ chi tiết những quy cách vận hành trong sử dụng dân dụng cũng như trong nhà máy công nghiệp, những chỉ dẫn lắp đặt và vận hành, hướng dẫn bảo trì… sau đây sẽ được gọi là tài liệu kỹ thuật, tất cả được viết bằng tiếng Anh, trong đó sử dụng hệ thống đo lường metric, những tài liệu này để giúp Bên mua có thể thực hiện sử dụng thiết bị vào sử dụng dân dụng hoặc sử dụng trong nhà máy công nghiệp, lắp đặt và cung cấp dịch vụ, bảo trì cho thiết bị. Tất cả những tài liệu trên đây đều sẽ thuộc về sở hữu của bên mua.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Hợp đồng tư vấn xây dựng Hợp đồng tư vấn xây dựng

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 87

Hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh Hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh

Hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 336

Hợp đồng gửi hàng vào kho bãi Hợp đồng gửi hàng vào kho bãi

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 346

Biểu mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê tài sản Biểu mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê tài sản Mẫu văn bản

Biểu mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê tài sản
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 678

Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO

Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 401

Hợp đồng lao động Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.622

Hợp đồng thuê đất Hợp đồng thuê đất

Hợp đồng thuê đất
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.694

Hợp đồng cho thuê xe tự lái Hợp đồng cho thuê xe tự lái

 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.558
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý