Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp Biểu mẫu GD-ĐT

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 28 KB
 • Lượt tải: 89
 • Ngày xuất bản: 18/06/2013
 • Ngày cập nhật: 23/07/2013

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------------------

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

             Kính gửi:   ……………………………………………. 

Tôi tên:...............................................................................................

Ngày tháng năm sinh:........................................................................

Nơi sinh (huyện, tỉnh):.......................................................................

Ngành và khóa học:...........................................................................

Mã số sinh viên:.................................................................................

Hệ đào tạo:.........................................................................................

Nơi đào tạo:.......................................................................................

Nay, tôi làm đơn này gửi đến phòng Giáo vụ trường …….. xin được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp để bổ sung hồ sơ xin việc;

Rất mong được sự chấp thuận của :...................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                ….,  ngày        tháng       năm 20…

                                                                                              Người làm đơn

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Thủ tục nhập học Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Thủ tục nhập học Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Hệ chính quy

Thủ tục nhập học Đại học, Cao đẳng, Trung cấp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 421

Mẫu giấy mời họp phụ huynh Mẫu giấy mời họp phụ huynh Biểu mẫu GD-ĐT

Mẫu giấy mời họp phụ huynh
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.871

Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT

Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 429
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo