Đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 36 KB
 • Lượt tải: 472
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

 

ảnh 3x4

 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

Socialist Republic of Vietnam
Independent – Freedom - Happiness

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Application form for exchange of driving licence
(Dùng cho người nước ngoài) - (For Foreigner only)

____________________________

         Kính gửi (To): Cục Đường bộ Việt Nam  (Vietnam Road Administration)

 

Tôi là (Full name):..................................... Quốc tịch

(Nationality):...................

 

Ngày tháng năm sinh (Date of birth): .............................................................................

 

Hiện cư trú tại (Permanent Address): .............................................................................

 

Nơi công tác (Name of working office): .......................................................................

 

Số hộ chiếu (Passport No.): .......................................................................................... .   

 

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ........... tháng (month)......... năm (year)...............

 

Cơ quan cấp hộ chiếu (Issuing Office): .........................................................................                                  

 

Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current driving licence No.):.................

 

Cơ quan cấp (Issuing Office): ......................................................................................                                   

 

Tại (Place of issue): ..................................................................................................  …                                 

 

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ........... tháng (month)......... năm (year).............

 

Lý do xin cấp giấy phép lái xe (Reason of application for new driving licence): ........

            Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as following):

            - 03 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (03 colour photographs 3x4cm)

            - Bản photocopy GPLX nước ngoài (photocopy of current foreign driving licence)

            - Bản dịch GPLX nước ngoài đã được công chứng (Translation of current foreign driving licence with notation).

            - Bản photocopy hộ chiếu (phần họ tên và ảnh; trang thị thực nhập cảnh ) (01 photocopy of passport)  (included pages: full name, photograph, valid visa).

            Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai xin chịu trách nhiệm.

            I certify that all the information included in this application and attached documents is correct and true.

Xác nhận của cơ quan chủ quản

(Confirmation of Authorization Office)

.............., Date....... month....... year.......

Người làm đơn (Applicant)

(Ký và ghi rõ họ tên)

( Signature and Full name)

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Mẫu Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng Mẫu Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng Biểu mẫu hành chính

Mẫu Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.738

Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy Biểu mẫu dành cho sinh viên

Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.620

Mẫu giấy khai đăng ký xe Mẫu giấy khai đăng ký xe Biểu mẫu hành chính

Mẫu giấy khai đăng ký xe
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.962

Mẫu Giấy mượn xe Mẫu Giấy mượn xe Biểu mẫu hành chính

Mẫu Giấy mượn xe
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.084

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy Thủ tục sang tên đổi chủ xe máy, ô tô

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.766
Xem thêm Giao thông vận tải