Đề thi thử Đại học môn Toán khối B, D năm 2013 - Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc Đề thi thử Đại học

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

Đề chính thức 
(Đề thi gồm 01 trang)
KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Toán 12. Khối B −D


Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) 

Câu I. (2,5 điểm) Cho hàm số y = -x3 - 3x2 + 4 (1)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1)
2. Với những giá trị nào của m thì đường thẳng nối hai cực trị đồ thị của hàm số (1) tiếp xúc với đường tròn (C): (x-m)2 + (y-m-1)2 = 5

Câu IV. (1,0 điểm)
Cho tứ diện ABCD có AD vuông góc với mặt phẳng (ABC), AD = 3a; AB = 2a; AC = 4a; Góc BAC = 600.Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của B trên AC và CD. Đường thẳng HK cắt đường thẳng AD tại E. Chứng minh rằng BE vuông góc với CD và tính thể tích khối tứ diện BCDE theo a.

Câu V. (1,0 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm sốPHẦN RIÊNG (2,0 điểm).
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn

Câu VI.a. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có B(2;1), đường thẳng chứa cạnh AC có phương trình: 2x + y + 1 = 0, đường thẳng chứa trung tuyến AM có phương trình: 3x + 2y + 3 = 0. Tính diện tích của tam giác ABC

Câu VII.a. (1,0 điểm) Tính tổng: S = C02012 + 2C12012 + 3C22012 + 4C32012 + ... + 2013C20122012

B. Theo chương trình Nâng cao

Câu VI.a. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy , cho điểm E(1;0) và đường tròn (C): x 2 + y2 - 8x - 4y - 16 = 0. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm E cắt đường tròn (C) theo dây cung MN có độ dài ngắn nhất.

Câu VIIb. (1,0 điểm)

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Vẽ kỹ thuật với AutoCad Vẽ kỹ thuật với AutoCad Ebook hướng dẫn sử dụng AutoCad

Vẽ kỹ thuật với AutoCad
 • Đánh giá: 224
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 227.150

Đề thi và đáp án môn Toán khối B - kỳ thi đại học 2010 Đề thi và đáp án môn Toán khối B - kỳ thi đại học 2010

Đề thi và đáp án môn Toán khối B - kỳ thi đại học 2010
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46.726

Đề thi và đáp án môn Vật Lý khối A Đề thi và đáp án môn Vật Lý khối A Kỳ thi đại học năm 2011

Đề thi và đáp án môn Vật Lý khối A
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58.557

Đề thi và đáp án môn Hóa khối A Đề thi và đáp án môn Hóa khối A Kỳ thi đại học năm 2011

Đề thi và đáp án môn Hóa khối A
 • Đánh giá: 58
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 79.348

Đề thi và đáp án môn Hóa khối B Đề thi và đáp án môn Hóa khối B Kỳ thi đại học năm 2011

Đề thi và đáp án môn Hóa khối B
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.013

Đề thi và đáp án môn Văn khối C Đề thi và đáp án môn Văn khối C kỳ thi đại học năm 2011

Đề thi và đáp án môn Văn khối C
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.372

Đề thi và đáp án môn Sử khối C Đề thi và đáp án môn Sử khối C kỳ thi đại học năm 2011

Đề thi và đáp án môn Sử khối C
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.546
Xem thêm Cao đẳng - Đại học