Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Sóc Trăng môn Toán THCS (2010 - 2011) Sở GD&ĐT Sóc Trăng

Giới thiệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
SÓC TRĂNG

(Đề thi chính thức)

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY 
CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN: TOÁN THCS

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 28/11/2010

Bài 1.

Cho biểu thức

Tính giá trị của biểu thức Q khi 

Bài 2.

Tìm x:

Bài 3.

Tính giá trị của các biểu thức sau:

Bài 4.

Tìm x, y, z, t biết: 401( xyzt + xy + xt + zt + 1 ) = 1281( yzt + y + t ).

Bài 5.

Cho dãy số (un) xác định bởi:
Tìm u4, u8, u12, u16, u20.

Bài 6.

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 2010cm2 và số đo các góc A, B, C tỉ lệ với các số 6, 5, 4. Tính độ dài các cạnh AB, AC và BC.

Bài 7.

Năm ngoái tổng dân số của hai tỉnh X và Y là 3500000 người. Dân số tỉnh X năm nay tăng 1,2 %, còn tỉnh Y tăng 1,4 %. Tổng dân số của hai tỉnh năm nay là 3545800 người. Tính dân số của mỗi tỉnh năm nay.

Bài 8.

Cho dãy số (un) được xác định bởi: u1 = 5, un+1 = un + 3n - 2 với n = 1, 2, 3...

a/ Tính tổng của 10 số hạng đầu tiên.

b/ Tính tích của 10 số hạng đầu tiên.

Bài 9.

Trong mặt phẳng tọa độ cho các điểm A(-6; 2), B(0; -2), C(5; 7). AH là đường cao (H thuộc BC), AD là phân giác trong góc A (D thuộc BC) của tam giác ABC.

a/ Tính diện tích tam giác ABC.

b/ Tính độ dài đường cao AH.

c/ Tính độ dài phân giác AD.

d/ Tính tỉ số SABD/SABC

Bài 10.

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có độ dài cạnh đáy AB = 3 + (cm) và độ dài cạnh bên SA = 5 + (cm).

a/ Tính diện tích toàn phần của hình chóp.

b/ Tính thể tích của hình chóp.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1 Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1 Đề kiểm tra môn Công nghệ lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 149

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 2 Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 2 Đề kiểm tra môn Công nghệ lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 2
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 306

Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6 - Đề số 2 Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6 - Đề số 2 Đề kiểm tra môn Địa lí lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6 - Đề số 2
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 508
Xem thêm Trung học cơ sở