WinSetupFromUSB 1.3 Tạo USB khởi động

 • Đánh giá: (4 Đánh giá )
 • Phát hành: ILIYA TAUSHANOV
 • Version: 1.3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 22 MB
 • Lượt xem: 17.687
 • Lượt tải: 35.645
 • Ngày phát hành: 10/02/2014
 • Ngày cập nhật: 26/02/2014
 • Yêu cầu: Windows 98/NT/ME/2000/2003/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8

Giới thiệu

WinSetupFromUSB là tập hợp các công cụ liên quan đến việc tạo khởi động cho ổ USB. WinSetupFromUSB với chức năng chính là tạo ổ USB khởi động và thực hiện cài đặt Windows XP/2000/2003. WinSetupFromUSB hỗ trợ ổ USB Flash (removable), USB HDD (fixed) và không yêu cầu ổ USB đặc biệt.

Với việc sử dụng GRUB4DOS để quản lý menu khởi động, có thể tạo multiboot cho ổ USB với các lựa chọn sau:

 • Thêm lựa chọn khởi động với các đĩa PE 1.6 như UBCD4Win, BartPE, WinBuilder.
 • Thêm lựa chọn khởi động với đĩa cài Vista, các đĩa dạng WinPE 2.x như Active Boot Disk V3, V4.
 • Thêm lựa chọn khởi động với đĩa sử dụng syslinux như đĩa công cụ Ultimate Boot CD.

Ngoài ra, WinSetupFromUSB còn bao gồm thêm 2 công cụ độc lập là HP USB Disk Storage Format và PeToUSB được sử dụng để format cho ổ USB.

WinSetupFromUSB

Hướng dẫn

Download WinSetupFromUSB về rồi chạy lên

1. Tạo boot Hiren

Chọn như hình, sau đó browse Hiren ISO File ở mục thứ 4. Xong rồi bấm GO

Bấm YES

Bấm YES

Bấm YES

Bấm YES

Vui lòng chờ. Nhanh hay chậm là ở dung lượng file ISO và tốc độ ghi của USB

Vui lòng chờ. Nhanh hay chậm là ở dung lượng file ISO và tốc độ ghi của USB

Đã xong Hiren.

Đã xong Hiren.

2. Tạo boot Windows 7

Chọn như hình rồi bấm GO

Chọn như hình rồi bấm GO

EnhanceMyVista Pro EnhanceMyVista Pro

EnhanceMyVista Pro
 • Phát hành: SeriousBit
 • Để quản lý, tinh chỉnh các thành phần trong Windows bạn thường sử dụng các công cụ có sẵn, nhưng các công cụ đó thường nằm rải rác khắp nơi. Hơn nữa, nhiều tinh chỉnh bắt buộc bạn phải sử dụng Registry khá phức tạp.
 • Windows
 • Dung lượng: 9,7 MB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/Server 2008/7
 • Tìm thêm: EnhanceMyVista Pro 3.4 Registry Windows công cụ SeriousBit quản lý tinh chỉnh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.394

Microsoft Silverlight Microsoft Silverlight

Microsoft Silverlight
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.994

MerlinStart MerlinStart 3.0 Mở phần mềm bằng giọng nói

MerlinStart
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 404

Format Customizer Format Customizer

Format Customizer
 • Phát hành: Falco Software
 • Format Customizer là một cách độc đáo để loại bỏ các loại dữ liệu không được sử dụng trong cửa sổ các ứng dụng với các lệnh: "Open", "Save", "Import", "Export".
 • Windows
 • Dung lượng: 2,3 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/XP/Vista/7
 • Tìm thêm: Format Customizer 1.0 gỡ bỏ tập tin remove document
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 364

Quick Cliq (32-bit) Quick Cliq (32-bit)

Quick Cliq (32-bit)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 256

Volume Concierge Volume Concierge

Volume Concierge
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.336

Restart Computer 1.0 Restart Computer 1.0

Restart Computer 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 879

WinInizio PenSuite Platinum Portable WinInizio PenSuite Platinum Portable

WinInizio PenSuite Platinum Portable
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 300

NirCmd (64-bit) NirCmd (64-bit)

NirCmd (64-bit)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 442

EasyBCD EasyBCD Chỉnh sửa menu boot dễ dàng

EasyBCD
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 89.307
Xem thêm Khác