SkyForce (Pocket PC) 1.22 Bắn máy bay trên Pocket PC

 • Đánh giá: (199 Đánh giá )
 • Phát hành: Infinite Dreams
 • Version: 1.22
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1,4 MB
 • Lượt xem: 231.843
 • Lượt tải: 198.561
 • Ngày phát hành: 05/12/2006
 • Ngày cập nhật: 18/09/2013
 • Hạn định: Dùng thử 1 level
 • Yêu cầu: Windows Mobile 2003

Giới thiệu

Đây là một game bắn máy bay cổ điển nổi tiếng, với hình ảnh tương tác 3D, đồ họa nổi bật, hiệu ứng đặc biệt, âm thanh sống động...

Rule the Kingdom for Windows Phone Rule the Kingdom for Windows Phone 1.4 Game hành động cho Windows Phone

Rule the Kingdom for Windows Phone
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56

Sanity Tower Defense for Windows Phone Sanity Tower Defense for Windows Phone 1.0 Game chiến thuật cho Windows Phone

Sanity Tower Defense for Windows Phone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

World Conqueror 2 for Windows Phone World Conqueror 2 for Windows Phone 1.0 Game chiến tranh cho Windows Phone

World Conqueror 2 for Windows Phone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 53

Tap Three Kingdoms for Windows Phone Tap Three Kingdoms for Windows Phone 1.9 Game chiến thuật hành động cho Windows Phone

Tap Three Kingdoms for Windows Phone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41

Zombie Lands for Windows Phone Zombie Lands for Windows Phone 1.0 Chiến đấu với Zombie trên Windows Phone

Zombie Lands for Windows Phone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

Age of Sorcery for Windows Phone Age of Sorcery for Windows Phone 1.9 Game chiến thuật trực tuyến trên Windows Phone

Age of Sorcery for Windows Phone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58

Tank War 3D for Windows Phone Tank War 3D for Windows Phone 1.1 Game bắn xe tăng cho Windows Phone

Tank War 3D for Windows Phone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 93

AE Zombie Defender for Windows Phone AE Zombie Defender for Windows Phone 1.1 Game chiến thuật cho Windows Phone

AE Zombie Defender for Windows Phone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 230

Dredd vs. Zombies for Windows Phone Dredd vs. Zombies for Windows Phone 1.6 Game chiến tranh với zombie cho Windows Phone

Dredd vs. Zombies for Windows Phone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 105

Balloon Blowout Free for Windows Phone Balloon Blowout Free for Windows Phone 1.0 Game làm nổ bóng trên Windows Phone

Balloon Blowout Free for Windows Phone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30
Xem thêm Hành động