Windows Vista Service Pack 1 64bit

 • Đánh giá: (39 Đánh giá )
 • Phát hành: Microsoft
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 726,5 MB
 • Lượt xem: 44.120
 • Lượt tải: 27.249
 • Ngày phát hành: 25/12/2008
 • Ngày cập nhật: 25/12/2008
 • Yêu cầu: Windows Vista 64bit

Giới thiệu

Windows Vista SP1 giúp cải thiện toàn bộ quá trình, chính sửa hàng trăm lỗi nhỏ và cho phép các nhà phân phối viết mã ổn dịnh cho Vista dễ dàng hơn. Tuy nhiên, bản nâng cấp này không có sự thay đổi nào rõ rệt như mong đợi.

Sinvise Shutdown Timer Portable (64-bit) Sinvise Shutdown Timer Portable (64-bit)

Sinvise Shutdown Timer Portable (64-bit)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.945

Ainvo Disk Defrag Ainvo Disk Defrag

Ainvo Disk Defrag
 • Phát hành: Ainvo Group
 • invo Disk Defrag là một ứng dụng nhỏ và dễ sử dụng giúp bạn chống phân mảnh ổ cứng. Các dữ liệu lâu ngày sẽ gây ra việc phân mảnh ổ cứng làm giảm hiệu suất truy cập vì vậy bạn sẽ cần tới Ainvo Disk Defrag.
 • Windows
 • Dung lượng: 3,2 MB
 • Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/XPX64/Vista64/7/7x64
 • Tìm thêm: Ainvo Disk Defrag 2.3.1.271 chống phân mảnh ổ cứng registry phân mảnh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.904

Prevent 1.0 Prevent 1.0

Prevent 1.0
 • Phát hành: WinVistaClub
 • Prevent 1.0 cho phép bạn chống việc xóa, dán, copy, di chuyển, đổi tên. Đồng thời chặn các hoạt động sử dụng Task Manager...
 • Windows
 • Dung lượng: 352 KB
 • Yêu cầu: Windows Vista, 7, XP
 • Tìm thêm: Prevent hệ thống phần mềm hệ thống
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 972

Power PC Washer Power PC Washer 3.2 Tối ưu hóa hệ thống

Power PC Washer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.352

Windows 8 Pro Windows 8 Pro Mang lại nhiều tính năng nâng cao cho Windows 8

Windows 8 Pro
 • Đánh giá: 74
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 40.995

Karen's Once-A-Day II 1.2 Karen's Once-A-Day II 1.2

Karen's Once-A-Day II 1.2
 • Phát hành: Karen Kenworthy
 • Karen's Once-A-Day là ứng dụng cho phép bạn chỉ định các chương trình, các trang web, các tệp tin và các ứng dụng mà bạn muốn chạy đúng 1 lần trong ngày...
 • Windows
 • Dung lượng: 970 KB
 • Yêu cầu: mọi Windows
 • Tìm thêm: Karen's Once-A-Day hệ thống tắt hệ thống
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 297

WinDriverBackup 1.03 WinDriverBackup 1.03

WinDriverBackup 1.03
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.286

SterJo Key Finder SterJo Key Finder

SterJo Key Finder
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.044

Autorun Draftsman Deluxe Autorun Draftsman Deluxe

Autorun Draftsman Deluxe
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 745

ShellToys (32 bit) ShellToys (32 bit)

ShellToys (32 bit)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 335
Xem thêm Khác