Windows Server 2008 Enterprise (32 bit) Hệ điều hành dành cho máy chủ

Tải về
Đặt mua Mua online tại META.vn chỉ có 76.440.000 VNĐ
 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Microsoft
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1,8 GB
 • Lượt xem: 3.595
 • Lượt tải: 4.801
 • Ngày phát hành: 19/11/2011
 • Ngày cập nhật: 19/11/2011
 • Hạn định: 60 ngày
 • Yêu cầu: Windows Server 2008 Enterprise

Giới thiệu

Windows Server 2008 giúp chuyên gia IT cải thiện độ linh hoạt và tin cậy cho cơ sở hạ tầng server trong khi vẫn cung cấp cho lập trình viên nền tảng web và ứng dụng tự động hơn mỗi khi xây dựng ứng dụng và dịch vụ kết nối.

Windows Server 2008 Enterprise (32 bit)

Phần mềm này dành cho mục đích đánh giá và thử nghiệm. Phần mềm Windows Server 2008 dùng thử không yêu cầu kích hoạt sản phẩm hoặc gõ key sản phẩm. Bất kỳ phiên bản nào của Windows Server 2008 có thể được cài đặt mà không kích hoạt và dùng thử cho 60 ngày đầu tiên.

Nếu bạn muốn thêm thời gian dùng thử có thể reset 3 lần, mỗi lần kéo dài 60 ngày. Sau thời gian này bạn phải gỡ bỏ phần mềm hoặc nâng cấp lên phiên bản đã được kích hoạt đầy đủ.

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows Server 2008 Enterprise.

Tuyết Mai

Advanced Vista Optimizer 2009 Advanced Vista Optimizer 2009 3.5 Tối ưu hóa Windows Vista

Advanced Vista Optimizer 2009
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.737

OpenedFilesView 1.30 OpenedFilesView 1.30

OpenedFilesView 1.30
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.657

RD Tabs 2.1.24 RD Tabs 2.1.24

RD Tabs 2.1.24
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.221

DPC Latency Checker 1.1.0 DPC Latency Checker 1.1.0

DPC Latency Checker 1.1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.059

Metro UI Tweaker for Windows Metro UI Tweaker for Windows Công cụ tùy chỉnh Windows 8

Metro UI Tweaker for Windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.946

System Junk Cleaner ActiveX System Junk Cleaner ActiveX Tìm kiếm và xóa file rác

System Junk Cleaner ActiveX
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 391

Universal USB Installer Universal USB Installer 1.9 Cài linux bằng USB

Universal USB Installer
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.779

RT Scan Tool 1.0 RT Scan Tool 1.0

RT Scan Tool 1.0
 • Phát hành: Parhelia Tools
 • RT Scan Tool sẽ giúp bạn tìm và sửa lỗi (bằng cách xóa) các khóa và giá trị của chúng trong registry. Phần mềm này có một chế độ quét khá thông minh dựa trên từ khóa. Trước khi xóa các khóa bị hỏng, bạn có thể sao lưu chúng ra file REG.
 • Windows
 • Dung lượng: 589 KB
 • Yêu cầu: mọi Windows
 • Tìm thêm: Quét sửa lỗi Registry file Parhelia Tools
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.014

AutoEX 1.0 AutoEX 1.0

AutoEX 1.0
 • Phát hành: Rango Software
 • AutoEX là một chương trình miễn phí cho phép người dùng đưa các chương trình yêu thích của mình và hay sử dụng vào danh sách các chương trình khởi động cùng hệ thống để bạn sử dụng luôn khi hệ thống kích hoạt.
 • Windows
 • Dung lượng: 356 KB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/XP X64/Vista64/7/7 x64, .NET Framework 3.5
 • Tìm thêm: Thêm ứng dụng Windows Startup Rango Software hệ thống
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 552

Reohix Fresh RAM Reohix Fresh RAM Tối ưu hóa hiệu suất RAM máy tính

Reohix Fresh RAM
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.711
Xem thêm Khác