Windows Server 2008 Enterprise (32 bit) Hệ điều hành dành cho máy chủ

Tải về
Đặt mua Mua online tại META.vn chỉ có 76.440.000 VNĐ
 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Microsoft
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1,8 GB
 • Lượt xem: 3.595
 • Lượt tải: 4.813
 • Ngày phát hành: 19/11/2011
 • Ngày cập nhật: 19/11/2011
 • Hạn định: 60 ngày
 • Yêu cầu: Windows Server 2008 Enterprise

Giới thiệu

Windows Server 2008 giúp chuyên gia IT cải thiện độ linh hoạt và tin cậy cho cơ sở hạ tầng server trong khi vẫn cung cấp cho lập trình viên nền tảng web và ứng dụng tự động hơn mỗi khi xây dựng ứng dụng và dịch vụ kết nối.

Windows Server 2008 Enterprise (32 bit)

Phần mềm này dành cho mục đích đánh giá và thử nghiệm. Phần mềm Windows Server 2008 dùng thử không yêu cầu kích hoạt sản phẩm hoặc gõ key sản phẩm. Bất kỳ phiên bản nào của Windows Server 2008 có thể được cài đặt mà không kích hoạt và dùng thử cho 60 ngày đầu tiên.

Nếu bạn muốn thêm thời gian dùng thử có thể reset 3 lần, mỗi lần kéo dài 60 ngày. Sau thời gian này bạn phải gỡ bỏ phần mềm hoặc nâng cấp lên phiên bản đã được kích hoạt đầy đủ.

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows Server 2008 Enterprise.

Tuyết Mai

WinOwnership WinOwnership 1.1 Kích hoạt/ngừng bảo vệ tập tin

WinOwnership
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 216

TweakStar 2.3 TweakStar 2.3

TweakStar 2.3
 • Phát hành: TweakStar
 • Nó cung cấp một giải pháp hướng kết quả trong điều chỉnh hệ thống máy tính tới hiệu suất tối ưu, linh hoạt và độ tin cậy tối đa cho mỗi người dùng.
 • Windows
 • Dung lượng: 1,2 MB
 • Yêu cầu: Windows NT / 2K / XP / Vista / 7
 • Tìm thêm: optimize system pc cleaner tweak pc tweaker optimizer cleaner
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 450

WMP12 Library Background Changer WMP12 Library Background Changer

WMP12 Library Background Changer
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.148

Windows Server 2012 Windows Server 2012 180 ngày dùng thử Windows Server 2012

Windows Server 2012
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.860

WSUS Offline Update 6.3 WSUS Offline Update 6.3

WSUS Offline Update 6.3
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.385

PerformanceTest PerformanceTest

PerformanceTest
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.633

Windows Vista Service Pack 1 64bit Windows Vista Service Pack 1 64bit

Windows Vista Service Pack 1 64bit
 • Đánh giá: 39
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.253

PC Monitor (32-bit) PC Monitor (32-bit)

PC Monitor (32-bit)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 894

Green Leaves for Windows 7 Green Leaves for Windows 7 Theme hình thiên nhiên

Green Leaves for Windows 7
 • Đánh giá: 34
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40.987

TrueTransparency TrueTransparency 1.1 Mang hiệu ứng areo của Win7 vào WinXP

TrueTransparency
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.642
Xem thêm Khác