Windows 7 OEM Info Editor

 • Đánh giá: (5 Đánh giá )
 • Phát hành: Antonio Campos
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 78 KB
 • Lượt xem: 2.859
 • Lượt tải: 3.053
 • Ngày phát hành: 02/04/2011
 • Ngày cập nhật: 02/04/2011
 • Yêu cầu: Windows 7/7 x64

Giới thiệu

Nếu bạn đang sử dụng Windows 7 trên một máy tính cũ mua lại từ bạn bè hoặc mua mới từ các cửa hàng tin học thì các thông tin hiển thị trong System Properties sẽ là thông tin của chủ cũ hoặc của cửa hàng tin học. Tất nhiên, bạn cũng sẽ dễ dàng thay đổi các thông tin này bằng cách hiệu chỉnh chúng trong Registry nhưng cách đơn giản nhất và ít tốn công nhất là sử dụng tiện ích Windows 7 OEM Info Editor 1.0.

Sau khi tải Windows 7 OEM Info Editor về máy tính, bạn tiến hành chạy tập tin Windows7OemInfoEditor.exe để khởi động chương trình. Từ giao diện chính của chương trình, bạn chỉ cần nhập vào các thông tin mà mình muốn hiển thị trong System Properties, các thông tin này bao gồm:

- Manufacturer : tên nhà sản xuất máy tính, tên công ty hoặc tên cá nhân của bạn.

- Model : số hiệu mẫu mã của máy tính, bạn cũng có thể nhập tên nhóm hoặc địa chỉ của công ty của bạn vào đây.

- Support Phone : nhập số điện thoại của bạn hoặc của công ty.

- Supprot URL : nhập địa chỉ website của bạn hoặc của công ty.

- Support Hours : giờ làm việc của bạn hoặc của công ty.

- Logo Path : nhập logo cần hiển thị, logo này phải ở dạng .BMP.

Sau khi nhập xong các thông tin cần thiết, bạn nhấn nút Save để xác nhận và cho phép chúng hiển thị trong System Properties.

Theo ICTWorld

Doppler Radloop Doppler Radloop

Doppler Radloop
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.095

PC Speed Up PC Speed Up 3.0 Công cụ tăng tốc máy tính

PC Speed Up
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 233

Free Driver Backup Free Driver Backup 9.4 Công cụ sao lưu driver miễn phí

Free Driver Backup
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85

CPUMon CPUMon 2.0 Hiển thị thông tin CPU trên màn hình

CPUMon
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 155

Desktop Curtain for Mac Desktop Curtain for Mac

Desktop Curtain for Mac
 • Phát hành: Many Tricks
 • Desktop Curtain sẽ hiển thị bức ảnh đặt làm màn hình desktop yêu thích của bạn ở trước màn hình desktop thực sư, để bạn không phải dọn dẹp mỗi lần cần tạo một bản chụp màn hình...
 • Windows
 • Dung lượng: 819,2 KB
 • Yêu cầu: OS X 10.6.6 or later
 • Tìm thêm: Desktop Curtain 2.0 for Mac màn hình desktop hiển thị ảnh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 650

Arrange Startup 3.6 Arrange Startup 3.6

Arrange Startup 3.6
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.479

Memory Diagnostic Memory Diagnostic 1 Kiểm tra lỗi của bộ nhớ RAM

Memory Diagnostic
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.232

WinMend History Cleaner WinMend History Cleaner 1.4 Dọn dẹp lịch sử máy tính

WinMend History Cleaner
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 753

Windows 8 Manager Windows 8 Manager v1.0 Tối ưu, tinh chỉnh Windows 8

Windows 8 Manager
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.870

Uniblue SystemTweaker 2011 Uniblue SystemTweaker 2011

Uniblue SystemTweaker 2011
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 504
Xem thêm Tiện ích