Webcam Video Capture Pphần mềm dùng để ghi lại webcam

 • Đánh giá: (9 Đánh giá )
 • Phát hành: Webcam Simulator
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 6,6 MB
 • Lượt xem: 10.644
 • Lượt tải: 12.534
 • Ngày phát hành: 05/05/2012
 • Ngày cập nhật: 09/05/2012
 • Hạn định: 15 ngày
 • Yêu cầu: Windows NT/98/Me/2000/XP/Vista/7/8

Giới thiệu

Webcam Video Capture 7.0 là phần mềm dùng để ghi lại webcam cũng như là màn hình, có chế độ ghi toàn màn hình có thể thích hợp cho việc tạo video hướng dẫn, có chế độ ghi vùng lựa chọn, nó chỉ ghi cho vùng mà các bạn chọn ghi mà thôi.

Nhược điểm: Quá trình thực hiện ghi webcam thì cửa sổ phải luônluôn nằm trên tất cả các cửa sổ khác, nếu có cửa sổ nào đè lên nó sẽ ghi lại cửa sổ đó.
Chú ý: Trong quá trình ghi của người khác các bạn nên chọn chế độ ghi vùng lựa chọn để được "bộ phim" ưng ý nhất.

Top MP3 Cutter Joiner Top MP3 Cutter Joiner 1.2 Cắt, nối file nhạc

Top MP3 Cutter Joiner
 • Đánh giá: 62
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 74.449

Movavi Video Editor Movavi Video Editor 9.3 Phần mềm chỉnh sửa video mạnh mẽ

Movavi Video Editor
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.097

Movie Joiner Movie Joiner 5.0 Ghép nối file video

Movie Joiner
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.268

n-Track Studio (64-bit) n-Track Studio (64-bit)

n-Track Studio (64-bit)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 564

MediaInfo (64-bit) MediaInfo (64-bit) Xem và chỉnh sửa các thông tin về file nhạc

MediaInfo (64-bit)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 906

GiliSoft Audio Recorder Free GiliSoft Audio Recorder Free Phần mềm ghi âm miễn phí

GiliSoft Audio Recorder Free
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44.899

VidLogo VidLogo

VidLogo
 • Phát hành: Geovid
 • VidLogo giúp bạn chèn logo (watermark) vào các đoạn video để đánh dấu bản quyền. Cho phép add các định dạng ảnh như bmp, jpeg, gif vào các video (AVI, ASF,WMV,DivX,XVid,3ivx,MP4).
 • Windows
 • Dung lượng: 6,6 MB
 • Yêu cầu: Windows Me/NT/2000/XP/2003 Server
 • Tìm thêm: VidLogo
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.124

Able MPEG2 Editor 3.1 Able MPEG2 Editor 3.1

Able MPEG2 Editor 3.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.107

LightMan Recorder LightMan Recorder Công cụ ghi âm

LightMan Recorder
 • Phát hành: LightMan Tools
 • Lightman Recorder là công cụ ghi âm có khả năng lấy âm thanh từ bất kỳ nguồn nào, bao gồm đĩa CD, DVD, băng, live show, TV, radio trực tuyến, trò chơi video, vv và chuyển đổi chúng thành tập tin âm thanh dễ dàng được lưu trữ trên máy tính của bạn.
 • Windows
 • Dung lượng: 2,1 MB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
 • Tìm thêm: LightMan Recorder 1.5 Công cụ ghi âm ghi âm record video record
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 278

Leawo Blu-ray Copy Leawo Blu-ray Copy 3.2 Phần mềm sao chép Blu-ray mạnh mẽ

Leawo Blu-ray Copy
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 405
Xem thêm Chỉnh sửa Audio - Video