Speedtest - kiểm tra tốc độ và chất lượng băng thông rộng

 • Đánh giá: (9 Đánh giá )
 • Phát hành: Ookla
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 3.707
 • Lượt tải: 4.000
 • Ngày phát hành: 01/01/2009
 • Ngày cập nhật: 02/04/2010

Giới thiệu

Speedtest là công cụ phổ biến nhất cho việc thử nghiệm tốc độ băng thông rộng. Bạn có thể chọn một server (server mà bạn cho là tốt nhất) trên bản đồ và nhấn nút Begin Test để bắt đầu kiểm tra. Nó sẽ download và upload một vài tập tin,rồi sau đó hiển thị tốc độ download và upload cho bạn. Bạn có thể chọn một máy chủ khác để kiểm tra tốc độ một lần nữa. Bạn cũng có thể so sánh kết quả của bạn với người khác và chia sẻ kết quả đó bằng cách sử dụng các liên kết nằm ở phía dưới kết quả thu được cụ thể là: nhấn vào nút Copy Forum Link hoặc Copy Direct Link.

Theo XHTT

Ebook3000 Ebook3000

Ebook3000
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 2.439

PicMonkey PicMonkey Website biên tập ảnh trực tuyến miễn phí

PicMonkey
 • Đánh giá: 180
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 16.273

Black and White Movies - Xem và tải miễn phí những bộ phim cổ điển Black and White Movies - Xem và tải miễn phí những bộ phim cổ điển

Black and White Movies - Xem và tải miễn phí những bộ phim cổ điển
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 876

Conceptboard Conceptboard

Conceptboard
 • Phát hành: Conceptboard
 • Ưu điểm của Concepboard là người dùng có thể vẽ trực tiếp lên một tấm bảng mà cả nhóm có thể thấy được hoặc kéo rê các tập tin trực tiếp vào bảng ý tưởng, viết nhanh các chú ý lên văn bản hay đưa ra những bình luận trao đổi mà cả nhóm sẽ thấy.
 • Web
 • Tìm thêm: Conceptboard làm việc nhóm trực tuyến vẽ trực tiếp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 451

Tuneusin Tuneusin

Tuneusin
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 386

Bliss Control Bliss Control Dễ dàng quản lý thiết lập mạng xã hội

Bliss Control
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 684

2EPUB 2EPUB

2EPUB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 2.356

iPhone Text Generator iPhone Text Generator Tạo tin nhắn vui trên điện thoại

iPhone Text Generator
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 471

Downloadr for Chrome Downloadr for Chrome 0.5 Tiện ích quản lý download cho Chrome

Downloadr for Chrome
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 89
Xem thêm Khác