Adobe Photoshop Express Chỉnh sửa ảnh trực tuyến miễn phí

 • Đánh giá: (633 Đánh giá )
 • Phát hành: Adobe Systems
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 895.618
 • Lượt tải: 720.363
 • Ngày phát hành: 26/02/2013
 • Ngày cập nhật: 27/02/2014
 • Yêu cầu: Windows, Mac OS, Linux

Giới thiệu

Adobe Photoshop Express hoàn thiện vừa ra mắt, mang lại khả năng xử lý ảnh mượt mà trên nền trình duyệt với nhiều tính năng hấp dẫn dễ sử dụng.

Việc sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần truy cập vào đường dẫn chúng tôi giới thiệu. Sau đó từ cửa sổ trình duyệt của trang vừa mở, lựa chọn ảnh chỉnh sửa từ máy tính cá nhân. Hiện tại Adobe Photoshop Express Editor mới chỉ hỗ trợ chỉnh sửa một số định dạng ảnh nhất định như JPEG, JPG hay JPE.

Adobe Photoshop Express

Khi ảnh đã được upload, bạn hãy lựa chọn các tính năng tương ứng ở cột trái màn hình để chỉnh sửa ảnh theo như ý muốn. Sau khi sửa xong một tính năng, bạn hãy lựa chọn tiếp sang tính năng khác để sửa (tuyệt đối không nhấn nút Done khi chưa sửa xong ảnh). Khi đã kết thúc quá trình sửa hãy nhấn nút Done để lưu ảnh chỉnh sửa xong về máy.

 

ImageSnip - "Crop" ảnh nhanh chóng ImageSnip - "Crop" ảnh nhanh chóng

ImageSnip - "Crop" ảnh nhanh chóng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.967

Pixlr Editor Pixlr Editor Chỉnh sửa ảnh trực tuyến miễn phí

Pixlr Editor
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 12.335

CodeThemed for iPhone CodeThemed for iPhone

CodeThemed for iPhone
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 5.075

MagToo MagToo

MagToo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 553

ShowMeWhatsWrong ShowMeWhatsWrong

ShowMeWhatsWrong
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.739

FlauntR FlauntR Chỉnh sửa ảnh trực tuyến

FlauntR
 • Đánh giá: 38
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 31.979

Hockneyizer Hockneyizer

Hockneyizer
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 3.459

Flickriver Flickriver

Flickriver
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 626

Resize Your Image Resize Your Image

Resize Your Image
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 9.309

Transferr - Lưu và quản lý bookmark Transferr - Lưu và quản lý bookmark

Transferr - Lưu và quản lý bookmark
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 2.723
Xem thêm Đồ họa