Uconomix SnapLogger 1.0 Ghi lại hoạt động máy tính

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Version: 1.0
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1,2 MB
 • Lượt tải: 65
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista

Giới thiệu

SnapLogger là ứng dụng cho phép bạn theo dõi thời gian sử dụng máy tính của bạn để bạn không bao giờ phải tự hỏi bạn đã sử dụng một ngày làm việc làm việc trên máy tính của bạn như thế nào và ở đâu. Phần mềm này sẽ giúp bạn ghi lại mọi hoạt động trên màn hình máy tính và phát lại chúng giống như một bộ phim để xem những gì bạn đã làm trong suốt ngày hôm đó.

Uconomix SnapLogger

Tính năng chính:

 • Chạy trong background của máy tính
 • Chụp màn hình vào khoảng thời gian được xác định trước và lưu chúng vào một vị trí xác định
 • Cung cấp một trình xem ảnh chụp màn hình mà có thể phát lại các ảnh chụp màn hình giống như một bộ phim
 • Cung cấp một bản báo cáo để bạn biết bao nhiêu thời gian được sử dụng cho các ứng dụng cá nhân trong suốt cả ngày
 • Hiển thị một báo cáo số giờ mà máy tính hoạt động
 • Cho phép bạn xuất các ảnh chụp màn hình sang định dạng video để bạn có thể chia sẻ nó với người khác
 • Bảo vệ ảnh chụp màn hình bằng mật khẩu
 • Bạn có thể kiểm soát những gì mà SnapLogger có thể và không thể ghi bằng cách sử dụng các bộ lọc

Xem video hướng dẫn dưới đây:

Bé Ngoan

Movienizer Portable Movienizer Portable

Movienizer Portable
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 792

Brother Drivers Update Utility Brother Drivers Update Utility

Brother Drivers Update Utility
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 553

Dell Drivers Update Utility Dell Drivers Update Utility

Dell Drivers Update Utility
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.139

EPSON Drivers Update Utility EPSON Drivers Update Utility

EPSON Drivers Update Utility
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 329

Canon Drivers Update Utility Canon Drivers Update Utility

Canon Drivers Update Utility
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 469

Broadcom Drivers Update Utility Broadcom Drivers Update Utility

Broadcom Drivers Update Utility
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 447

ASUS Drivers Update Utility ASUS Drivers Update Utility

ASUS Drivers Update Utility
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.111

HP Drivers Update Utility HP Drivers Update Utility

HP Drivers Update Utility
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.998

ATI Drivers Update Utility ATI Drivers Update Utility

ATI Drivers Update Utility
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 896

Realtek Drivers Update Utility Realtek Drivers Update Utility

Realtek Drivers Update Utility
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.308
Xem thêm Phần mềm khác