TZ Connection Booster Wizard

 • Đánh giá: (24 Đánh giá )
 • Phát hành: TrackZapper com
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,6 MB
 • Lượt xem: 15.311
 • Lượt tải: 19.979
 • Ngày phát hành: 30/12/2010
 • Ngày cập nhật: 30/12/2010
 • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/NT

Giới thiệu

Bạn cảm thấy thất vọng vì đường truyền Internet “nhanh như sên” của mình? Bạn muốn tăng tốc độ đường truyền Internet nhanh hơn nữa? TZ Connection Booster sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Chương trình thực hiện tăng tốc kết nối Internet hỗ trợ các đường truyền dạng quay số, cáp, xDSL và ISDN. Chương trình đã thiết lập sẵn mọi thứ như MTU (Maximum Transmission Unit - kích thước của gói tin lớn nhất có thể gửi qua một đường dẫn trên mạng), MSS (Maximum Segment Size - dung lượng của dữ liệu có thể chứa trong một gói tin), Remote Networks (truy cập từ xa), Black Hole Router...

Search Sidebar for Firefox Search Sidebar for Firefox

Search Sidebar for Firefox
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 348

SoliCall Pro SoliCall Pro

SoliCall Pro
 • Phát hành: SoliCall
 • SoliCall Pro là một ứng dụng chuyên nghiệp thiết kế để nâng cao chất lượng cuộc gọi của bạn. Nó hoạt động với bất kỳ Commercial Softphone nào bao gồm Skype, Google Talk, Yahoo Messenger, MSN Messenger, ....
 • Windows
 • Dung lượng: 1,3 MB
 • Yêu cầu: Windows 2K/XP/Vista/Vista64/7/7x64
 • Tìm thêm: SoliCall Pro 1.7.9 nâng cao chất lượng cuộc gọi
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 364

Personal PBXMate Personal PBXMate

Personal PBXMate
 • Phát hành: SoliCall
 • Personal PBXMate là một ứng dụng mạnh mẽ và tiên tiến được thiết kế để cải thiện chất lượng âm thanh trong VoIP network. Chính vì thế cho nên các cá nhân đang sử dụng điện thoại SIP (hoặc softphone) luôn tìm cách để cải thiện chất lượng âm thanh điện thoạ
 • Windows
 • Dung lượng: 1,3 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
 • Tìm thêm: Personal PBXMate 1.6.30 chất lượng âm thanh VoIP network
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 367

CyberPatrol CyberPatrol 7.7 Trải nghiệm lướt web an toàn

CyberPatrol
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 993

Facefetti for Firefox Facefetti for Firefox

Facefetti for Firefox
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 829

4Media YouTube HD Video Converter 4Media YouTube HD Video Converter

4Media YouTube HD Video Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 563

IE-Split 1.1 IE-Split 1.1

IE-Split 1.1
 • Phát hành: Ephstrophy
 • Việc chia Internet Explorer (IE) thành 2 cửa sổ duyệt web cho phép bạn xem được nhiều nội dung hơn trong cùng một diện tích màn hình. Nếu muốn, bạn có thể cài đặt thêm add-on IE Split.
 • Windows
 • Dung lượng: 2,8 MB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
 • Tìm thêm: IE Split add-on IE Split Internet Explorer IE 2 cửa sổ duyệt web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.274

CheckPlaces 1.6.3 CheckPlaces 1.6.3

CheckPlaces 1.6.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.553

Qurb 3.0 Qurb 3.0

Qurb 3.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.289

IxChariot Qcheck IxChariot Qcheck

IxChariot Qcheck
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 697
Xem thêm Tiện ích khác