TZ Connection Booster Wizard

 • Đánh giá: (24 Đánh giá )
 • Phát hành: TrackZapper com
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,6 MB
 • Lượt xem: 15.311
 • Lượt tải: 20.066
 • Ngày phát hành: 30/12/2010
 • Ngày cập nhật: 30/12/2010
 • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/NT

Giới thiệu

Bạn cảm thấy thất vọng vì đường truyền Internet “nhanh như sên” của mình? Bạn muốn tăng tốc độ đường truyền Internet nhanh hơn nữa? TZ Connection Booster sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Chương trình thực hiện tăng tốc kết nối Internet hỗ trợ các đường truyền dạng quay số, cáp, xDSL và ISDN. Chương trình đã thiết lập sẵn mọi thứ như MTU (Maximum Transmission Unit - kích thước của gói tin lớn nhất có thể gửi qua một đường dẫn trên mạng), MSS (Maximum Segment Size - dung lượng của dữ liệu có thể chứa trong một gói tin), Remote Networks (truy cập từ xa), Black Hole Router...

VidzBigger VidzBigger 0.1 Addon xem youtube nhanh cho Chrome

VidzBigger
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.705

Awesome Screenshot: Capture & Annotate for Chrome Awesome Screenshot: Capture & Annotate for Chrome Chụp toàn bộ một trang web

Awesome Screenshot: Capture & Annotate for Chrome
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 760

AnonymoX AnonymoX 2.0 Add-on hỗ trợ truy cập Facebook cho Firefox

AnonymoX
 • Đánh giá: 80
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 165.135

Snappy Fax Snappy Fax

Snappy Fax
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 533

40tude Dialog 40tude Dialog 2.0 Chương trình duyệt tin hỗ trợ Unicode

40tude Dialog
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.571

ANKONiT Free Cache View 1.0 ANKONiT Free Cache View 1.0

ANKONiT Free Cache View 1.0
 • Phát hành: Andrey Kononov
 • ANKONiT Free Cache View là ứng dụng tiện ích cho phép bạn xem và trích bất kỳ tập tin cache của các trình duyệt IE, Mozilla Firefox hoặc Opera.
 • Windows
 • Dung lượng: 2 MB
 • Yêu cầu: Windows XP / 2003 / Vista / 7
 • Tìm thêm: Cache View View Cache Firefox Cache Cache Viewer View
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 613

TinyPicUploader Portable 2.10 TinyPicUploader Portable 2.10

TinyPicUploader Portable 2.10
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 474

ColorZilla ColorZilla Add-on Firefox hữu ích cho người làm Web

ColorZilla
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.603

Pixie Pixie

Pixie
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 682

Visual Importer Professional Visual Importer Professional

Visual Importer Professional
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 301
Xem thêm Tiện ích khác