Total Uninstall

 • Đánh giá: (14 Đánh giá )
 • Phát hành: Gavrila Martau
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 6 MB
 • Lượt xem: 8.497
 • Lượt tải: 9.518
 • Ngày phát hành: 24/08/2011
 • Ngày cập nhật: 24/08/2011
 • Hạn định: 30 ngày
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7

Giới thiệu

Total Uninstall 5.10.1 là công cụ kiểm soát cài đặt và gỡ bỏ mạnh mẽ. Đây là chương trình thay thế hoàn hảo cho Windows Add & Remove Programs trong việc gỡ bỏ các trình đã cài đặt.

Total Uninstall có 2 chế độ làm việc khác nhau:

* Module Installed Applications phân tích các chương trình đã cài đặt và tạo ra một lộ trình có thể sử dụng để gỡ bỏ hoàn toàn cài đặt mà không cần sự giúp đỡ của chương trình Add/Remove có sẵn.

* Module Monitored Applications giúp kiểm soát bất kì thay đổi nào trông hệ thống của bạn trong qua trình cài đặt một chương trình mới. Module này cho phép bạn thực hiện việc gỡ bỏ hoàn toàn mà không còn phải dựa vào chương trình Add/Remove có sắn luôn để lại các file hoặc thay đổi.

Total Uninstall tạo ra một ảnh chụp nhanh hệ thống của bạn trước khi cài đặt một chương trình mới. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, nó lại chụp một lần nữa. Sau đó 2 bức ảnh và thể hiện tất cả các thay đổi theo hình cây, đánh dấu tất cả những giá trị của registry và/hoặc những file được thêm vào, thay đổi hay xóa đi. Total Uninstall lưu các thay đổi này, nếu bạn quyết định gỡ bỏ chương trình, nó sẽ đưa các thay đổi về lại trạng thái trước đó.

Đặc điểm chính:

* Kiểm soát tất cả các thay đổi trong registry và file hê thống khi cài đặt mới các chương trình
* Phân tích chính xác các chương trình đang có và tạo ra một lộ trình cho các thay đổi khi cài đặt.
* Gỡ bỏ hoàn toàn và tuyệt đối các chương trình đang quản lí và đã phân tích.
* Lên danh sách các chương trình với biểu tưởng chính xác.
* Sắp xếp các chương trình theo nhóm.
* Tìm kiếm các chương trình để gỡ bỏ bằng các từ khóa nhanh chóng và dễ dàng.
* Tóm tắt và ghi rõ thông tin các chương trình đang quản lí.
* Khả năng tìm kiếm các thay đổi mạnh mẽ
* Hoạt động độc lập và không chiếm nhiều tài nguyên bộ nhớ
* Xuất các thay đổi trong registry để cài dặt hoặc gỡ bỏ
* Xuất thành file hoặc in ra các thay đổi đã phát hiện.
* Xem và thay đổi tên file không cần khởi động lại
* Giao diện đa ngôn ngữ

Theo tech24

Imagepad Imagepad

Imagepad
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.191

Enable Tool 1.0 Enable Tool 1.0

Enable Tool 1.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.509

Serious Samurize Serious Samurize 1.64 Kiểm soát thông tin hệ thống

Serious Samurize
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 518

WinCDEmu WinCDEmu Tạo đĩa ảo nhỏ gọn miễn phí tốt nhất

WinCDEmu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 685

Windows 7 Professional (32-bit) Windows 7 Professional (32-bit)

Windows 7 Professional (32-bit)
 • Đánh giá: 209
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 109.534

Kludget Engine Kludget Engine

Kludget Engine
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 418

XP Style Hacker 1.0 XP Style Hacker 1.0

XP Style Hacker 1.0
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.318

Qemu Manager Qemu Manager 7.0 Phần mềm tạo máy ảo

Qemu Manager
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.786

Magicscore School Magicscore School

Magicscore School
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 508

TimeComX TimeComX

TimeComX
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 596
Xem thêm Khác