RegASSASSIN RegASSASSIN

RegASSASSIN
  • Phát hành: Malwarebytes
  • RegASSASSIN có thể xóa bất kì key registry hoặc giá trị nào từ máy tính của bạn. Malware thường “ăn bám” vào các key registry và gắn chúng vào registry hệ thống của bạn, làm phơi nhiễm máy tính với lây nhiễm và lỗi.
  • Windows
  • Dung lượng: 63,7 KB
  • Tìm thêm: RegASSASSIN xóa key registry mã độc delete malicious key registry
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.378
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search