Lạc Việt mtd9 EVA Lạc Việt mtd9 EVA 5.0 Từ điển Anh - Việt

 • Đánh giá: 1.102
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.499.003

StarDict StarDict 2.4 Tra cứu từ điển miễn phí trên máy tính

StarDict
 • Đánh giá: 765
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 773.764

Multidictionary Multidictionary 9.0 Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh miễn phí

Multidictionary
 • Đánh giá: 360
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 492.793

English Study Pro English Study Pro Giáo trình học tiếng Anh của người Việt

English Study Pro
 • Đánh giá: 345
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 306.487

Luyện dịch Việt - Anh Luyện dịch Việt - Anh Hỗ trợ dịch tài liệu từ Việt sang Anh

Luyện dịch Việt - Anh
 • Đánh giá: 87
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 223.859

DovisocoTextAloud DovisocoTextAloud Đọc văn bản tiếng Việt

DovisocoTextAloud
 • Đánh giá: 122
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 141.959

ImageGlass ImageGlass 1.5 Phần mềm xem ảnh với tính năng hấp dẫn

ImageGlass
 • Đánh giá: 55
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 105.777

Babylon Babylon 10.0 Dịch tự động văn bản Anh Việt

Babylon
 • Đánh giá: 202
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 101.058

HanAnhViet 1.0.1 HanAnhViet 1.0.1 Bộ tra từ điển Anh - Trung - Việt miễn phí

HanAnhViet 1.0.1
 • Đánh giá: 94
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 89.474
Có tất cả 132 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search