DovisocoTextAloud DovisocoTextAloud Đọc văn bản tiếng Việt

DovisocoTextAloud
 • Đánh giá: 65
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 141.957

Lingoes Lingoes 2.9 Bộ từ điển miễn phí đa ngôn ngữ

Lingoes
 • Đánh giá: 137
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 138.730

Babylon Babylon 10.0 Dịch tự động văn bản Anh Việt

Babylon
 • Đánh giá: 151
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 83.090

Babylon Pro Babylon Pro 10 Phần mềm dịch tự động các ngôn ngữ ra tiếng Việt

Babylon Pro
 • Đánh giá: 173
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 61.435

Writting Skills - Ebook Writting Skills - Ebook

Writting Skills - Ebook
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45.060

Balabolka Balabolka 2.9 Nâng cao kỹ năng nghe/đọc tiếng Anh

Balabolka
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.781

Free Online OCR - Nhận dạng ký tự tiếng Việt từ file ảnh, PDF Free Online OCR - Nhận dạng ký tự tiếng Việt từ file ảnh, PDF

Free Online OCR - Nhận dạng ký tự tiếng Việt từ file ảnh, PDF
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 5.962

WhiteSmoke Writer 2010 WhiteSmoke Writer 2010

WhiteSmoke Writer 2010
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.498

TinySpell Portable TinySpell Portable Phần mềm kiểm tra chính tả miễn phí

TinySpell Portable
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.275
Có tất cả 16 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google