BatteryCare BatteryCare 0.9 Kéo dài tuổi thọ của pin laptop

BatteryCare
 • Đánh giá: 55
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37.340

Battery Doubler Battery Doubler 1.2 Tiện ích kéo dài thời gian pin laptop

Battery Doubler
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.977

GreenPrint (32 bit) GreenPrint (32 bit) Loại bỏ các trang in không cần thiết

GreenPrint (32 bit)
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.274

JoikuSpot Light 3.0 JoikuSpot Light 3.0

JoikuSpot Light 3.0
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.162

JuiceDefender for Android JuiceDefender for Android Tiết kiệm pin hiệu quả cho Android

JuiceDefender for Android
 • Đánh giá: 120
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.304

Battery Doctor for Android Battery Doctor for Android 4.6 Quản lý và tiết kiệm pin cho Android

Battery Doctor for Android
 • Đánh giá: 92
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.906

Battery Saver for Android Battery Saver for Android Quản lý pin hiệu quả

Battery Saver for Android
 • Đánh giá: 52
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.727

BigButtons BigButtons

BigButtons
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.544

2x Battery for Android 2x Battery for Android 2.95 Tiết kiệm Pin

2x Battery for Android
 • Đánh giá: 39
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.775
Có tất cả 128 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search