GoldWave GoldWave 5.70 Tạo và chỉnh sửa âm thanh

GoldWave
 • Đánh giá: 613
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 339.631

Sony Sound Forge Sony Sound Forge 8.0 Biên tập, chỉnh sửa âm thanh

Sony Sound Forge
 • Đánh giá: 66
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 70.776

NGWave NGWave 4.4 Thu âm giọng hát

NGWave
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.419

Adobe Audition Adobe Audition 3.0 Công cụ chỉnh sửa audio chuyên nghiệp miễn phí

Adobe Audition
 • Đánh giá: 36
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.299

WavePad Sound Editor WavePad Sound Editor

WavePad Sound Editor
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.381

Reaper Reaper 4.581 Công cụ chỉnh sửa audio miễn phí

Reaper
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.937

Acoustica Mixcraft Acoustica Mixcraft

Acoustica Mixcraft
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.756

Winamp Lite Winamp Lite 5.6 Trình nghe nhạc chuyên nghiệp miễn phí

Winamp Lite
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.825

Disco XT DJ for Mac Disco XT DJ for Mac

Disco XT DJ for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.128

Disco XT DJ for Windows Disco XT DJ for Windows

Disco XT DJ for Windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.376
Có tất cả 22 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google