Lạc Việt mtd9 EVA Lạc Việt mtd9 EVA 5.0 Từ điển Anh - Việt

 • Đánh giá: 1.089
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.481.005

StarDict StarDict 2.4 Tra cứu từ điển miễn phí trên máy tính

StarDict
 • Đánh giá: 757
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 769.689

Multidictionary Multidictionary 9.0 Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh miễn phí

Multidictionary
 • Đánh giá: 354
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 488.373

Lingoes Lingoes 2.9 Bộ từ điển miễn phí đa ngôn ngữ

Lingoes
 • Đánh giá: 155
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 164.092

Từ điển tiếng Anh kinh tế Từ điển tiếng Anh kinh tế Thuật ngữ thường dùng trong tiếng Anh kinh tế

Từ điển tiếng Anh kinh tế
 • Đánh giá: 93
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 124.118

Kool 6 Pro Kool 6 Pro Phần mềm tra cứu từ điển

Kool 6 Pro
 • Đánh giá: 100
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 116.403

Babylon Babylon 10.0 Dịch tự động văn bản Anh Việt

Babylon
 • Đánh giá: 199
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 99.166

Oxford Dictionary of English Oxford Dictionary of English

Oxford Dictionary of English
 • Đánh giá: 186
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 98.727

HanAnhViet 1.0.1 HanAnhViet 1.0.1 Bộ tra từ điển Anh - Trung - Việt miễn phí

HanAnhViet 1.0.1
 • Đánh giá: 92
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 89.040
Có tất cả 313 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search