Lạc Việt mtd9 EVA Lạc Việt mtd9 EVA 5.0 Từ điển Anh - Việt

 • Đánh giá: 1.129
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.571.782

StarDict StarDict 2.4 Tra cứu từ điển miễn phí trên máy tính

StarDict
 • Đánh giá: 805
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 790.784

Multidictionary Multidictionary 9.0 Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh miễn phí

Multidictionary
 • Đánh giá: 401
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 511.429

Babylon Babylon 10.0 Dịch tự động văn bản Anh Việt

Babylon
 • Đánh giá: 220
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 108.547

Babylon Pro Babylon Pro 10 Phần mềm dịch tự động các ngôn ngữ ra tiếng Việt

Babylon Pro
 • Đánh giá: 281
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 94.627

HanAnhViet 1.0.1 HanAnhViet 1.0.1 Bộ tra từ điển Anh - Trung - Việt miễn phí

HanAnhViet 1.0.1
 • Đánh giá: 100
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 91.337

mtdEVA2008 for Symbian S60 3rd Edition mtdEVA2008 for Symbian S60 3rd Edition Từ điển Anh - Việt cho điện thoại

mtdEVA2008 for Symbian S60 3rd Edition
 • Đánh giá: 130
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 89.678

KOOLdic KOOLdic Phần mềm từ điển Anh - Việt - Anh

KOOLdic
 • Đánh giá: 178
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 75.892

Super Power Dict for Java Super Power Dict for Java

Super Power Dict for Java
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51.318

mtdEVA2008 for Symbian S60 5th Edition mtdEVA2008 for Symbian S60 5th Edition Từ điển trên di động

mtdEVA2008 for Symbian S60 5th Edition
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 45.961
Có tất cả 68 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search