Lạc Việt mtd9 EVA Lạc Việt mtd9 EVA 5.0 Từ điển Anh - Việt

 • Đánh giá: 1.109
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.516.139

StarDict StarDict 2.4 Tra cứu từ điển miễn phí trên máy tính

StarDict
 • Đánh giá: 772
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 777.776

Lingoes Lingoes 2.9 Bộ từ điển miễn phí đa ngôn ngữ

Lingoes
 • Đánh giá: 158
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 169.035

Từ điển tiếng Anh kinh tế Từ điển tiếng Anh kinh tế Thuật ngữ thường dùng trong tiếng Anh kinh tế

Từ điển tiếng Anh kinh tế
 • Đánh giá: 94
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 125.631

Babylon Babylon 10.0 Dịch tự động văn bản Anh Việt

Babylon
 • Đánh giá: 210
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102.934

Oxford Dictionary of English Oxford Dictionary of English

Oxford Dictionary of English
 • Đánh giá: 187
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 99.720

Babylon Pro Babylon Pro 10 Phần mềm dịch tự động các ngôn ngữ ra tiếng Việt

Babylon Pro
 • Đánh giá: 249
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 86.093

Cambridge Advanced Learner's Dictionary Cambridge Advanced Learner's Dictionary 3.10 Tra cứu từ vựng tiếng Anh

Cambridge Advanced Learner's Dictionary
 • Đánh giá: 66
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.071

English by Picture English by Picture 1.0 Học tiếng Anh qua hình ảnh

English by Picture
 • Đánh giá: 41
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.759
Có tất cả 105 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search