Lạc Việt mtd9 EVA Lạc Việt mtd9 EVA 5.0 Từ điển Anh - Việt

 • Đánh giá: 1.089
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.481.005

StarDict StarDict 2.4 Tra cứu từ điển miễn phí trên máy tính

StarDict
 • Đánh giá: 757
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 769.689

Lingoes Lingoes 2.9 Bộ từ điển miễn phí đa ngôn ngữ

Lingoes
 • Đánh giá: 155
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 164.092

Từ điển tiếng Anh kinh tế Từ điển tiếng Anh kinh tế Thuật ngữ thường dùng trong tiếng Anh kinh tế

Từ điển tiếng Anh kinh tế
 • Đánh giá: 93
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 124.118

Babylon Babylon 10.0 Dịch tự động văn bản Anh Việt

Babylon
 • Đánh giá: 199
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 99.166

Oxford Dictionary of English Oxford Dictionary of English

Oxford Dictionary of English
 • Đánh giá: 186
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 98.727

Babylon Pro Babylon Pro 10 Phần mềm dịch tự động các ngôn ngữ ra tiếng Việt

Babylon Pro
 • Đánh giá: 237
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 81.456

Từ điển Toán học Anh - Việt Từ điển Toán học Anh - Việt

 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.079

Learn Chinese Character 1.0 Learn Chinese Character 1.0 Học tiếng Trung trên máy tính

Learn Chinese Character 1.0
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.806
Có tất cả 105 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search