Lạc Việt mtd9 EVA Lạc Việt mtd9 EVA 5.0 Từ điển Anh - Việt

 • Đánh giá: 1.016
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.396.215

StarDict StarDict 2.4 Tra cứu từ điển miễn phí trên máy tính

StarDict
 • Đánh giá: 726
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 751.298

Lingoes Lingoes 2.9 Bộ từ điển miễn phí đa ngôn ngữ

Lingoes
 • Đánh giá: 147
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 152.695

Từ điển tiếng Anh kinh tế Từ điển tiếng Anh kinh tế

Từ điển tiếng Anh kinh tế
 • Đánh giá: 92
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 120.804

Oxford Dictionary of English Oxford Dictionary of English

Oxford Dictionary of English
 • Đánh giá: 178
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 96.436

Babylon Babylon 10.0 Dịch tự động văn bản Anh Việt

Babylon
 • Đánh giá: 192
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 91.042

Babylon Pro Babylon Pro 10 Phần mềm dịch tự động các ngôn ngữ ra tiếng Việt

Babylon Pro
 • Đánh giá: 203
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 72.063

Learn Chinese Character 1.0 Learn Chinese Character 1.0 Học tiếng Trung trên máy tính

Learn Chinese Character 1.0
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.140

Từ điển Toán học Anh - Việt Từ điển Toán học Anh - Việt

 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.844

English by Picture English by Picture 1.0 Học tiếng Anh qua hình ảnh

English by Picture
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.255
Có tất cả 100 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search