Keybr.com Keybr.com Luyện đánh máy tính Online

Keybr.com
 • Đánh giá: 570
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 729.778

TypingWeb TypingWeb

TypingWeb
 • Phát hành: FTW Innovations
 • Gõ bàn phím 10 ngón là điều không phải ai cũng làm được và ngày nay cũng ít người đang học và luyện gõ 10 ngón. Bạn có thể tham gia khóa học trực tuyến Typingweb.com để học theo kiểu ABC sau đó nâng cao dần kèm theo những bài luyện tập.
 • Web
 • Tìm thêm: tập đánh máy trực tuyến luyện gõ 10 ngón TypingWeb
 • Đánh giá: 76
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 170.720

Typing Reflex Typing Reflex 3.11 Luyện đánh máy 10 ngón

Typing Reflex
 • Đánh giá: 43
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 111.137

Typer Shark Deluxe Typer Shark Deluxe 1.02

Typer Shark Deluxe
 • Đánh giá: 169
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 106.098

Stamina Typing Tutor Stamina Typing Tutor 2.5 Tập đánh máy tính

Stamina Typing Tutor
 • Đánh giá: 52
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 95.163

KP Typing Tutor KP Typing Tutor 7.3 Tập đánh máy tính

KP Typing Tutor
 • Đánh giá: 48
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 76.967

Portable RapidTyping Portable RapidTyping 4.6 Luyện đánh máy

Portable RapidTyping
 • Đánh giá: 134
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67.993

Ten Thumbs Typing Tutor4.7 Ten Thumbs Typing Tutor4.7 4.7

Ten Thumbs Typing Tutor4.7
 • Đánh giá: 51
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 50.630

Rapid Typing Tutor Rapid Typing Tutor Tập đánh máy 10 ngón

Rapid Typing Tutor
 • Đánh giá: 45
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38.805

GS Typing Tutor GS Typing Tutor 2.99

GS Typing Tutor
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.176
Có tất cả 17 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search