Skype Skype 6.18 Chat, gọi điện, nhắn tin video miễn phí

Skype
 • Đánh giá: 1.794
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.455.800

Skype for Android Skype for Android 4.9 Gọi video Skype-tới-Skype miễn phí

Skype for Android
 • Đánh giá: 346
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85.540

Skype for Mac Skype for Mac 6.19 Chat, gọi điện thoại miễn phí qua Internet

Skype for Mac
 • Đánh giá: 102
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65.619

Skype Launcher Skype Launcher 1.6 Chat cùng lúc nhiều tài khoản Skype

Skype Launcher
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61.861

Nimbuzz for Symbian S60 v3 Nimbuzz for Symbian S60 v3 Ứng dụng Chat đa năng trên Mobile

Nimbuzz for Symbian S60 v3
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46.419

Skype for iOS Skype for iOS 5.2 Gọi điện thoại miễn phí từ iPhone/iPad

Skype for iOS
 • Đánh giá: 94
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44.063

Skype for Windows 8 Skype for Windows 8 Trải nghiệm Skype trên Windows 8

Skype for Windows 8
 • Đánh giá: 56
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41.688

Skype Portable Skype Portable 6.2 Chat và đàm thoại online

Skype Portable
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.640

SpeedyFox SpeedyFox 2.0 Tăng tốc cho Firefox, Skype, Chrome và Thunderbird

SpeedyFox
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.053
Có tất cả 33 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search