Skype Skype 6.20 Chat, gọi điện, nhắn tin video miễn phí

Skype
 • Đánh giá: 1.809
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.497.782

Skype 5.6 Skype 5.6 Gọi điện thoại miễn phí

Skype 5.6
 • Đánh giá: 253
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 787.115

Absolute Sound Recorder Absolute Sound Recorder 4.8 Phần mềm ghi âm mạnh mẽ

Absolute Sound Recorder
 • Đánh giá: 108
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 178.098

Skype for Windows Mobile Skype for Windows Mobile Ứng dụng chat, gọi điện, gửi tin nhắn video

Skype for Windows Mobile
 • Phát hành: Skype
 • Skype cho ra mắt bản Skype 3.0 dành cho Windows Mobile. Phiên bản mới này hỗ trợ các smartphone có sử dụng hệ điều hành dành cho di động và rất nhiều máy tính bỏ túi khác.
 • Windows
 • Dung lượng: 10,5 MB
 • Tìm thêm: Skype for Windows Mobile 3.0
 • Đánh giá: 51
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 94.315

Skype cho Android Skype cho Android Gọi video Skype miễn phí trên Android

Skype cho Android
 • Đánh giá: 354
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 87.117

Skype for Mac Skype for Mac 6.19 Chat, gọi điện thoại miễn phí qua Internet

Skype for Mac
 • Đánh giá: 104
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66.149

ManyCam Virtual Webcam ManyCam Virtual Webcam 2.3 Thêm hiệu ứng cho webcam

ManyCam Virtual Webcam
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63.219

Skype Launcher Skype Launcher 1.6 Chat cùng lúc nhiều tài khoản Skype

Skype Launcher
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61.918

Nimbuzz for Symbian S60 v3 Nimbuzz for Symbian S60 v3 Ứng dụng Chat đa năng trên Mobile

Nimbuzz for Symbian S60 v3
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46.436

Skype for iOS Skype for iOS 5.2 Gọi điện thoại miễn phí từ iPhone/iPad

Skype for iOS
 • Đánh giá: 97
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44.967
Có tất cả 90 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search