Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4 Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4
 • Đánh giá: 48
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 128.220

MySQL for Windows MySQL for Windows 5.6 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

MySQL for Windows
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52.198

Joomla Joomla 3.2 Hệ thống quản trị CMS miễn phí

Joomla
 • Phát hành: Open Source Matters, Inc
 • Joomla hiện đang là một trong những ứng dụng quản lý hệ thống nội dung (Content Management System - CMS) được sử dụng phổ biến và rộng rãi nhất trên thế giới...
 • Windows Version: 3.2.3
 • Dung lượng: 9,1 MB
 • Tìm thêm: joomla thiết kế web miễn phí CMS
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.038

IObit Toolbox Beta 2.0 IObit Toolbox Beta 2.0

IObit Toolbox Beta 2.0
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.094

IDEAL Administration 2014 IDEAL Administration 2014 14.5 Quản trị và giám sát hệ thống mạng

IDEAL Administration 2014
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.405

RemotelyAnywhere RemotelyAnywhere 10.0 Quản trị hệ thống từ bất cứ nơi nào

RemotelyAnywhere
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.090

Hệ thống thông tin quản trị - Ebook Hệ thống thông tin quản trị - Ebook

Hệ thống thông tin quản trị - Ebook
 • Phát hành: ĐH Thương Mại
 • Hệ thống là một tập hợp nhiều phần tử có những mối ràng buộc nhau để cùng thực hiện mục tiêu nào đó, các phần tử của hệ thống được hiểu là các phần tử hợp thành của nó, được hiểu theo nghĩa rất rộng, các phần tử đó có thể rất đa dạng.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 176,5 KB
 • Tìm thêm: giáo trình hệ thống thông tin quản trị quản lý
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.267

Microsoft SysInternals Suite Microsoft SysInternals Suite 2014.08 Bộ công cụ hỗ trợ không thể thiếu dành cho Windows

Microsoft SysInternals Suite
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.249

Dameware NT Utilities Dameware NT Utilities Người quản trị hệ thống vượt qua được những giới hạn của MMC

Dameware NT Utilities
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.073

SmartCode VNC Manager Enterprise Edition (32-bit) SmartCode VNC Manager Enterprise Edition (32-bit) 6.9 Phần mềm quản trị hệ thống từ xa

SmartCode VNC Manager Enterprise Edition (32-bit)
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.812
Có tất cả 24 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search