School Manager School Manager 6.0 Phần mềm quản lý nhà trường

School Manager
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.526

School Tycoon School Tycoon Game mô phỏng quản lý nhà trường

School Tycoon
 • Đánh giá: 63
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.156

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.349

MyUSB Security MyUSB Security Quản lý toàn diện USB

MyUSB Security
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.766

Cyber Station manager(CSM) Cyber Station manager(CSM) 5.3 Phần mềm quản lý phòng máy

Cyber Station manager(CSM)
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.669

VietSchool 2010 (32-bit) VietSchool 2010 (32-bit)

VietSchool 2010 (32-bit)
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.768

Kế toán quản trị - Ebook Kế toán quản trị - Ebook

Kế toán quản trị - Ebook
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.324

HO TRO KE TOAN Pro 5.0 HO TRO KE TOAN Pro 5.0

HO TRO KE TOAN Pro 5.0
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.815

School Viewer 6.0 - quản lý học tập School Viewer 6.0 - quản lý học tập

School Viewer 6.0 - quản lý học tập
 • Phát hành: VnSchool
 • School Viewer 6.0 có chức năng chính là quản lý toàn bộ quá trình HỌC TẬP của học sinh trong nhà trường phổ thông, sau khi nhập điểm chi tiết các môn học và hạnh kiểm, toàn bộ việc tính điểm trung bình, phân loại học lực, xét danh hiệu thi đua của học sin
 • Windows
 • Dung lượng: 58,6 MB
 • Tìm thêm: quản lý học tập VnSchool
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.716

VietSchool 2010 (64-bit) VietSchool 2010 (64-bit)

VietSchool 2010 (64-bit)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.497
Có tất cả 45 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google