Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT Hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về giá thuốc dùng cho người

Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 192

Thông tư số 49/2010/TT-BYT Thông tư số 49/2010/TT-BYT Bãi bỏ Quyết định số 37/2007/QĐ-BYT về việc ban hành quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách Nhà nước

Thông tư số 49/2010/TT-BYT
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 44
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search